สู่อีมานที่มั่นคง 1 (ตอนที่ 1-50)

Submitted by dp6admin on Tue, 20/11/2018 - 13:04
หัวข้อเรื่อง
ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี (มีทั้งหมด 150 ตอน)

>>> สู่อีมานที่มั่นคง 2 (ตอนที่ 51-100)

>>> สู่อีมานที่มั่นคง 3 (ตอนที่ 101-150)
 

ตอนที่ คลิป       หัวข้อ (ไฟล์เสียง)   ตอนที่     หัวข้อ (ไฟล์เสียง mp3)
1 การกระทำที่ดียิ่ง    26 จงยำเกรงอัลลอฮฺ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด
2 ความสำคัญของมัสญิ   27 จงยำเกรงอัลลอฮฺ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด, เมื่อทำความผิด (มะอฺศิยัต) การลบล้างความผิด
3   ความประเสริฐของการละหมาดวันศุกร์   28 อีมานในอัลเกาะฎออฺวัลเกาะดัร
4   อีมานในภาคปฏิบัติ   29   การทดสอบจากอัลลอฮฺ (มุซีบะฮฺ)
5   กะลีมะตุชชะฮาดะฮฺ 1 - ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ   30   อะมานะฮฺ (ที่ถูกประทานลงมาและถูกยึดไป)
6   กะลีมะตุชชะฮาดะฮฺ 2 - การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิเสธฏอฆูต   31   มารยาทที่ดีงามต่อมนุษย์
7   กะลีมะตุชชะฮาดะฮฺ 3 - การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิเสธฏอฆูต   32   มารยาทในการพูด
8   ชิรกฺ (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ)   33    ความสำคัญของการรักษาลิ้น
9   การทำดีโดยบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ),ชิริกลับ   34   ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลอย่างมั่นคง  การกระทำ(อะมั้ล)ของหัวใจ,ลิ้น,
10   สิ่งที่ทำลายอีมาน(ชิรกฺ)   35    อัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 1
11   การศรัทธาต่อพระนามของอัลลอฮฺ อัล-เกาะดีร   36    อัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 2
12   ดุอาอฺมุสตะญาบ (ดุอาอฺที่อัลลอฮฺตอบรับ)   37    อัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 3
13   การรักษาอีมานให้มั่นคงในวันที่มุสลิมถูกอธรรม 1   38  

ลักษณะอัลก็อลบุนสะลีม (หัวใจที่บริสุทธิ์) 4 ประการ - มุ่งสู่สัจธรรม, รักสัจธรรมและปรารถนาดีต่อความจริง, ชอบอีมานและเพิ่มเติมอีมานในหัวใจ, ระลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาและไม่ลืมหน้าที่ต่อพระองค์, มองเห็นสัจธรรม

14   การรักษาอีมานให้มั่นคงในวันที่มุสลิมถูกอธรรม 2   39   หน้าที่ของมุอฺมินในการตักเตือนกัน
15   ความสำคัญของการปฏิบัติฟัรฎูและซุนนะฮฺ   40   ความมั่นคงในอีมาน (ยะกีน), วิธีขจัดความสงสัย
16   ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 1 - การกล่าวอัลลอฮุอักบัร, ดุอาอฺอิสติฟตาหฺ, อัลฟาติหะฮฺ    41   ลักษณะของผู้มีความมั่นคงในอีมาน (ยะกีน), หัวใจของผู้ศรัทธา, สงเคราะห์คนตาบอด
17    ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 2 - การกล่าว อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอน,การขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอน   42   ลักษณะของหัวใจที่มีความมั่นคงในอีมาน
18   ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 3 - ซูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ อายะฮฺ 1-3   43   ลักษณะของผู้ศรัทธา(มุอฺมิน)
19    ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 4 - ซูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ อายะฮฺ 4   44   ลักษณะของผู้ศรัทธา(มุอฺมิน) - ละหมาดอย่างมีคชูอฺ
20   ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 5 - ซูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ อายะฮฺ 5   45   ละหมาดอย่างมีคชูอฺ - ความสำคัญของการละหมาด, อาบน้ำละหมาด
21   ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ 6 - ซูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ อายะฮฺ 6-7//   46   ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ - เตรียมตัวเข้าสู่การละหมาด
22   การพูดสัจธรรม   47   ละหมาดอย่างมีคุชูอฺ - เตรียมตัวเข้าสู่การละหมาด, ตั้งเจตนา
23   ความยำเกรงอัลลอฮฺกับการพูด   48   การเตรียมตัวเพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ (ละหมาด) ตักบีเราะตุลเอียะหฺรอม
24     อีมานกับการวางตัวเป็นกลาง   49   หิญาบ
25     มุอฺมิน-กาฟิร  ขยันทำอิบาดะฮฺในช่วงที่สะดวกสบาย การต่อสู้กับฟิตนะฮฺและมุซีบะฮฺ   50   หิญาบที่ถูกต้อง