อัซซุนนะฮฺ

แบบฉบับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี (มีทั้งหมด 150 ตอน)
ฮะละเกาะฮฺแห่งทางรอด ครั้งที่ 2 | เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- มารยาทเป็นเงื่อนไขของทุกๆสาขาในอิสลาม ทั้งด้านกุรอาน ชะรีอะฮฺ ฯลฯ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเป็นมุสลิมคือ มีอะดาละฮฺ (คุณธรรม มารยาท)
- อิบนุตัยมียะฮฺ "อินชาอัลลอฮฺ ตะหฺกี๊กอน ลาตะหฺลีก็อน" อันชาอัลลอฮฺ ด้วยความตั้งใจ…
สลัฟ (คนยุคก่อน) เค้ามองว่า ซุนนะฮฺ (สิ่งที่อัลลอฮฺให้อาสาทำ)เนี่ย มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺเชิญชวน ก็ควรที่จะตอบรับคำชวนของอัลลอฮฺ


47 การใช้(เริ่ม)ด้วยด้านขวา ในการเข้ามัสจิด และอื่นๆ เช่น เข้า บ้าน ร้าน นา สวน ฯลฯ
48 การขุดศพในกุโบร์มุชริกีนในยุคญาฮิลียะฮฺออก และยึดเป็นมัสจิด
ห้ามละหมาดบน(หรือใกล้) กุโบร์(กุบูร)
จุดพบนบีในวันกิยามะฮฺ
ความสำคัญของการปฏิบัติตตามอัซซุนนะฮฺ ละทิ้งบิดอะฮฺ
- حوض النبي صلى الله عليه وسلم
ลักษณะของบ่อน้ำท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,
ใครที่จะได้ดื่มน้ำจากบ่อ, ใครที่ไม่ได้, ประชาชาติต่างๆ
- ความประเสริฐของการทำซุนนะฮฺ
- ซุนนะฮฺ - ชอบให้กระทำ ไม่ชอบให้ทิ้ง
- หะดีษที่ 1-10 ความประเสริฐของซูเราะฮฺ, ซิกรุลลอฮฺ, การละหมาดซุนนะฮฺ
- หะดีษที่ 11-20 การละหมาดซุนนะฮฺ, ละหมาดกลางคืน, ดุฮา, ซิกรุลลอฮฺและดุอาอฺ, หน้าที่ต่อพี่น้องมุสลิม
- หะดีษที่ 21-30 การยกหนี้,…