ซุนนะฮฺในการทำอุฎหิยะฮฺ (กุรบาน)

ซุนนะฮฺในการทำอุฎหิยะฮฺ (กุรบาน)

Submitted by dp6admin on Sat, 09/07/2022 - 22:04
หัวข้อเรื่อง
- สู่อีมานที่มั่นคง 126 -
ซุนนะฮฺในการทำอุฎหิยะฮฺ (การเชือด)
มารยาทในการทำอุฎหิยะฮฺ (กุรบาน)
1. เตรียมเหนียตที่บริสุทธิ์ใจ เชือดเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น
2. เลือกกุรบาน(สัตว์เชือด)ที่ดีและสมบูรณ์
3. งดตัดผมและเล็บ ตั้งแต่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ
4. การแบ่งเนื้อกุรบาน (ฮะดียะฮฺให้เครือญาติหรือต่างศาสนิก, เศาะดะเกาะฮฺให้คนยากจน, เก็บไว้ทานเอง)

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางรายการวิทยุคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ

ความยาว(นาที)
17 นาที