รู้จักอัลลอฮฺจากคุณลักษณะของพระองค์ (อัลอะหัด, อัลอิคลาศ)

Submitted by admin on Wed, 17/02/2016 - 12:26

 
เราต้องศึกษาพระนามของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา อันเนื่องจากว่ามีหลายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา อันเป็นสาเหตุที่จะสร้างอีหม่าน และจะทำให้ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลามีความมั่นคง ในปัจจุบันนี้ส่วนมาก บรรดาผู้ศรัทธามักจะมุ่งสู่วัตถุ มักจะมุ่งสู่เรื่องที่เกี่ยวกับดุนยา มักจะมุ่งสู่เรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือปัญหาต่างๆที่จะเบี่ยงเบนความศรัทธาของเราจากสิ่งที่มีความสำคัญ ผมได้เคยเปรียบเทียบกับพี่น้อง ในครั้งหนึ่งว่า “ความศรัทธาของเราต่อ อัลลอฮฺ ซูบฮานะฮูวะตะอาลา ความรู้ หรือการศึกษาเกี่ยวกับพระองค์นั้น อาจจะไม่มากเท่ากับความรู้ที่เรามีต่อต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้าน” เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจว่า อีหม่านของเราที่มีต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ไม่แตกต่างจากเรื่องบางเรื่องที่มีต่อวัตถุในโลกดุนยา 
 
แท้จริงแล้ว หากคนใดคนหนึ่งถูกถามว่า “รู้จักอัลลอฮฺไหม รู้จักพระเจ้าของเจ้าไหม” เขาอาจจะตอบว่า “รู้จัก” ส่วนมากในบรรดาผู้ศรัทธาจะตอบว่า “รู้จัก รู้จักอัลลอฮฺ อย่างมากมาย” แต่เวลาที่ถูกถามว่า “รู้จักอัลลอฮฺว่าอย่างไร อธิบายว่าพระองค์ มีพระนามอะไรบ้าง มีคุณลักษณะอะไรบ้าง” กลับกลายเป็นคำตอบที่ยากมากที่เดียว อันเนื่องมาจากเราศึกษาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เพียงน้อยนิดเท่านั้น หรือเราศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์บางเรื่องบางอย่างแบบไม่สมบูรณ์ แต่ความศรัทธาที่มั่นคงที่เราจะต้องสร้างไว้ในจิตใจของเราอย่างต่อเนื่อง ก็คือ ความศรัทธาที่มีข้อมูลจากอัล-กุรอาน และสุนนะฮฺจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความศรัทธาที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เพราะถ้าหากว่าข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นข้อมูลเพียงน้อยนิด หรือไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระนามของพระองค์ แน่นอนว่า ความศรัทธาของเราก็จะด้อยตามความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 
 
ดังที่ได้เคยอธิบายกับพี่น้องว่า “ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ มุฮัมมัด เราะสูลุลลอฮฺ” เป็นคำกล่าวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิม เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องว่าคำว่า “อัลลอฮฺ” หรือ “พระเจ้า” ที่เราต้องยึดมั่นในกะลีมะฮฺของเรานั้นมีความหมายอะไรบ้าง เราเคยอธิบายว่า อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ มีคุณลักษณะและมีพระนามหลายพระนาม พระนามในหลายพระนามที่จะต้องศึกษาและมีข้อมูล “อัล-อะหัด” และ “อัล-วาหิด” ซึ่งมีความหมายว่า “อัลลอฮฺทรงเอกะ” ในสูเราะฮฺอัล-อิคลาศ ซึ่งเราได้อ่านบ่อย แต่บางคนสังสัยว่าทำไมสูเราะฮฺนี้ ถึงได้มีชื่อ “อัล-อิคลาศ” 
 
อัล-อิคลาศ หมายถึง ความบริสุทธิ์ใจ แต่แปลกที่ในสูเราะฮฺนี้ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา จะพูดถึงคุณลักษณะของพระองค์ หลายคุณลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัลลอฮฺทรงเอกะ เป็นคุณลักษณะที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
 
﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﴾ [الاخلاص: ١،  ٤]  
สิ่งที่สำคัญที่สุดในสูเราะฮฺนี้ก็คือ 
 
﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ﴾ [الاخلاص: ١]   “จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ”
คำว่า เอกะ หมายถึงว่า องค์เดียว และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เรากล่าว “ลา อิลาฮะ อิลลัลอฮฺ มุฮัมมัด เราะสูลุลลอฮฺ” และหากเราทราบกันแล้วว่า “ลา อิลาฮะ อิลลัลอฮฺ มุฮัมมัด เราะสูลุลลอฮฺ” มีความสำคัญขนาดไหน เราจะเข้าใจว่า ทำไมท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือว่าสูเราะฮฺตุลอิคลาศ หรือ สูเราะฮฺ กุลฮูวัลลอฮฺ เป็นส่วนหนึ่งในสามส่วนของอัล-กุรอาน ซึ่งมีหะดีษบทหนึ่ง บันทึกโดยอีหม่ามบุคอรีและบรรดาอะอิมมะฮฺหลายท่าน ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า
 
( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ )
 “สูเราะฮฺ กุลฮูวัลลอฮุอะหัด เท่ากับส่วนหนึ่งในสามส่วนของอัล-กุรอาน”
 
อุละมาอ์ได้อธิบายว่า ทำไมสูเราะฮฺนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในสามส่วนของอัลกุรอาน เพราะว่าอัลกุรอานมีสามเรื่องที่จะระบุไว้อย่างมากมาย เรื่องแรกคือ อะกีดะฮฺหรือหลักศรัทธา หลักเชื่อมั่นที่มุอ์มินต้องมี เรื่องที่สองคือ ข้อบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงบัญญัติไว้ และเรื่องที่สามก็คือเรื่องประชาชาติที่มาก่อนเรา จะเป็นเรื่องบรรดานบีและเราะสูล หรือกลุ่มชนต่างๆที่ศรัทธาในบรรดานบีและเราะสูล หรือที่ปฏิเสธบรรดานบีและเราะสูล และเรื่องที่สำคัญที่สุดในสามเรื่องคือ อัลอะกีดะฮฺหรือเรื่องความศรัทธาเชื่อมั่น และเรื่องสำคัญที่สุดใน อัลอะกีดะฮฺนั้นคือ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในซูเราะฮฺอัลอิคลาศ คือ “จงศรัทธาว่า อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงเอกะ” “จงศรัทธาว่าไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺ” “จงศรัทธาว่าไม่มีผู้ที่เราต้องพึ่ง ที่เราต้องการ ที่เราต้องมุ่งสู่ ที่เราต้องอิบาดะฮฺอย่างสมบูรณ์ นอกจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา”
 
สูเราะฮฺนี้บรรดาเศาะหาบะฮฺจะเรียกว่า “สูเราะฮฺตุลอิคลาศ” หมายถึง สูเราะฮฺที่มีความบริสุทธิ์ หรือเป็น สูเราะฮฺที่จะทำให้มีความบริสุทธิ์ใจ แน่นนอนว่า บุคคลที่มุ่งสู่พระเจ้าองค์เดียว บุคคลที่มีพระเจ้าองค์เดียว มักจะสร้างความบริสุทธิ์ใจในจิตใจของเขาอย่างง่ายดาย อย่างสะดวก อันเนื่องจากว่า ทิศทางของเขา เจตนารมณ์ เนียต หรือความตั้งใจของเขาจะไม่มีต่อผู้อื่นผู้ใด นอกจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เปรียบเสมือนบางคนที่บริจาคศอดะเกาฮฺ เขาจะบริจาคเพื่อคนนั้น เพื่อคนนี้ แต่คนใดที่มุ่งสู่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวนั้น เราจะเรียกว่า เขามีอิคลาศ 
 
การที่เขามีอิคลาศนั้น เนื่องมาจากว่าเขารู้จักพระเจ้าของเขา รู้จักอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียว จึงทำให้การปฏิบัติของเขา ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีอิคลาศ โดยไม่มุ่งสู่คนหนึ่งคนใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพระเจ้าของเขา และนั่นคือสิ่งที่เราจะมี หรือเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดจากการศึกษาอะกีดะฮฺ หรือหลักศรัทธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะรู้จักอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเรา ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะรู้จักอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา อย่างดี อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ จึงจะทำให้อีหม่านของเรานั้น บรรลุเป้าหมายอันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา นั่นคือ ปฏิบัติอิบาดะฮฺในโลกดุนยานี้อย่างถูกต้อง อย่างไม่มีชิริก อย่างไม่มีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา
 
การที่เรารู้จักอัลลอฮฺแบบไม่ถูกต้องหรือการที่เราจะทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺโดยขาดเนียต ขาดความบริสุทธิ์ใจนั้น ก็เนื่องจากว่าเราไม่ศึกษาอะกีดะฮฺ หรือไม่ศึกษาความศรัทธาที่มั่นคงในศาสนาอิสลามของเรา บางคนอาจจะกระทำชิริก อาจจะทำกุฟรฺ หรือสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลาม อันเนื่องจากว่า ยังไม่รู้จักอัลลอฮฺอย่างแท้จริง หรือยังไม่รู้จักอัลลอฮฺอย่างถูกต้อง ตามที่มีหลักการไว้ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
จึงเป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้อง ให้เราพยายามศึกษา แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับพระเจ้าของเรา โดย อ่านอัล-กุรอาน ศึกษาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทำอิบาดะฮฺ พยายามวิงวอน ต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความมุ่งมั่นต่อผลบุญจากอัลลอฮฺเท่านั้น นั่นเป็นสิ่งที่จะสร้างอีหม่านที่มั่นคง ส่วนสิ่งที่จะทำให้เราทำชิริก สิ่งที่จะทำลายอีหม่านของเราโดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นสิ่งที่จะพูดคุยในครั้งต่อไป อินชาอัลลอฮฺ
 

เรียบเรียงจาก สู่อีมานที่มั่นคง ครั้งที่ 7, ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ผู้เรียบเรียง อบูซัยฟุลลอฮฺ-อุมมุซัยฟุลลอฮฺ

 
รู้จักอัลลอฮฺจากคุณลักษณะของพระองค์ (อัลอะหัด, อัลอิคลาศ)