มารยาท

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 70 (หะดีษที่ 16/3)

Submitted by dp6admin on Wed, 02/01/2019 - 07:03
หัวข้อเรื่อง
ข้อเสียของการโมโห, การสาปแช่ง, เมื่อท่านโมโหจงนิ่ง(เงียบ), ดุอาอฺของท่านนบี
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 69 (หะดีษที่ 16/2)

Submitted by dp6admin on Wed, 02/01/2019 - 06:59
หัวข้อเรื่อง
ความโมโหเป็นส่วนหนึ่ง(หรือมาจาก)ชัยฏอน, ความประเสริฐของการระงับความโมโห, โมโหได้ในกรณีใดบ้าง, แบบอย่างจากท่านนบี, มารยาทของท่านนบี คืออัลกุรอาน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 68 (หะดีษที่ 16/1)

Submitted by dp6admin on Tue, 01/01/2019 - 13:57
หัวข้อเรื่อง
ท่านอย่าโมโห, นบีมูซาและนบีฮารูน, เคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ, ความโมโหเป็นที่รวบรวมความเลวร้ายทั้งปวง, มารยาทที่สวยงามคือการละเว้นการโมโห, มารยาทอันสวยงามที่จะเกิดขึ้นเมื่อละเว้นการโมโห
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off