มารยาท

ไฟล์เสียงรายการสู่อีมานที่มั่นคง ทางคลื่นคุณธรรม ปี 2546-47 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี (มีทั้งหมด 150 ตอน)

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

ในหัวข้ออีหม่านที่มั่นคงที่เราได้พูดอยู่เสมอซึ่งเป็นประเด็นที่ผมยืนยันว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ…

- ไม่บาป แต่เนรคุณ
- ก่อนเข้าบ้านอ่านอะไร ?

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ในรายการโรคมืด