ดูหมอ...ทำลายอีมาน (สู่อีมานที่มั่นคง 39)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 19:08
เนื้อหา

พี่น้องครับ เราเชื่ออัลลอฮฺ เชื่อในเดชานุภาพของพระองค์ เชื่อในอนาคตที่พระองค์ทรงกำหนด อย่าหลงเชื่อกับบุคคลที่หลอกลวงพวกเราให้หันห่างจากหลักการศาสนาอิสลาม ให้หันห่างจากอีหม่านที่มั่นคง ฝากไว้กับพี่น้องนะครับ...

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ก่อนหน้านี้เรากำลังอธิบายบรรดาคุณลักษณะของหัวใจที่ปราศจากโรคต่างๆ ที่เราเรียกว่า “ก็อลบุนสะลีม” หัวใจอันบริสุทธิ์ มีอีหม่านที่มั่นคง หัวใจที่ถูกรักษาไว้มิให้รับสิ่งที่มันจะทำลายความศรัทธา แต่ฉบับนี้ของดไว้ก่อนเพราะมีเรื่องที่อยากแจ้งให้แก่พี่น้องนำไปพิจารณาเพื่อเป็นบทเรียนในการรักษาอีหม่านของเราที่มั่นคง

เรื่องนี้ก็คือการที่ในสังคมของเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพวกหมอดู พวกที่อ้างว่ารู้สิ่งเร้นลับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์หรือเรื่องต่างๆ ในทำนองนั้น โดยปกติแล้วเราก็ทราบกันว่าในศาสนาอิสลามเรามีความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าของเรา มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา อย่างมากมาย โดยมุอ์มินที่มีอีหม่านที่มั่นคงนั้นจะไม่มุ่งสู่คนหนึ่งคนใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดในกิจกรรม ในภาระต่างๆ ในชีวิตของเขานอกจากพระองค์อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา

นั่นคือเงื่อนไขที่เราได้ผูกพันไว้อย่างมั่นคงเมื่อเรากล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” ไม่มีพระเจ้าที่เราจะพึ่ง ที่เราจะแสวงหาความเมตตา ความอบอุ่น ความมั่นคง นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนให้ประชาชาติอิสลามจำเป็นต้องมีความตระหนักในเรื่องนี้ เพราะถ้าหากว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นมีการพึ่งถึงผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ มีการมุ่งสู่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ หวังในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ หวังในอนาคตโดยที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือคำสัญญาจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา คนเช่นนี้ก็ถือว่ามีอีหม่านที่บกพร่องหรือเป็นอีหม่านที่ถูกถล่มไปเสียแล้ว

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ชี้ขาดและกล่าวว่า

من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
“ใครก็ตามที่ไปหาหมอดู (ผู้ที่ทำนายอนาคต หรือดูลายมือ ดูดาว หรือสิ่งต่างๆ ที่จะอ้างอิงถึงอนาคต) และถามเขาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด อัลลอฮฺจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของเขาในระยะเวลา 40 วัน”

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะสัลลัม ถือว่าการที่ไปหาหมอดูนั้นเป็นสิ่งที่จะกระทบอีหม่าน ทำลายอีหม่านอย่างชัดเจน เพราะทำให้หัวใจของเรานั้นมุ่งสู่สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา หะดีษดังกล่าวเป็นหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอิมามมุสลิม

และยังมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิมามอบูดาวูดและอัตติรมิซี  ท่านนบี กล่าวว่า

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد
“ใครก็ตามที่ไปหาหมอดูและเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวให้ โดยแน่นอนเปรียบเสมือนเขาได้ปฏิเสธสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้รับการประทานลงมา”

หมายถึงเปรียบเสมือนการปฏิเสธอัลกุรอานนั่นเอง อันเนื่องจากว่าผู้ที่เชื่อหมอดูหรือไปหาหมอดูนั้นไม่เชื่อในคำบัญชาที่อัลลอฮฺได้ดำรัสไว้ว่า

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
ความว่า “โอ้มุฮัมมัดจงประกาศว่า ไม่มีใครในแผ่นดินสามารถรู้สิ่งเร้นลับ รู้อนาคตได้นอกจากอัลลอฮฺ” (อันนัมล์ อายะฮฺที่ ๖๕)

ผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้รู้ในอนาคต สามารถชี้แนะสิ่งที่เกี่ยวกับอนาคตได้คือบุคคลที่ละเมิดขอบเขต คือผู้ที่อ้างตัวว่ามีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า ทั้งที่อีหม่านของเรานั้นเราต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺพระองค์เดียว ศรัทธาต่อบรรดาเดชานุภาพต่างๆ ที่เราต้องมุ่งสู่อัลลอฮฺองค์เดียว การเชื่อหมอดูจึงเป็นการปฏิเสธสิ่งที่ท่านนบีได้รับจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา

เป็นเรื่องที่เราเห็นกันในสังคมโดยทั่วไป พวกหมอดูที่มีร้าน มีเต้นท์ในงานหรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆ จะเห็นพวกนี้มีกิจกรรมของพวกเขา เราจะเห็นว่าศาสนาหรือวัฒนธรรมต่างๆ ก็อาจจะมีเรื่องเหล่านี้ แต่มนุษย์ที่ผ่านการศึกษาและมีความรู้ แม้ว่าเป็นความรู้สามัญ ก็มักจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้
แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือ ในงานหนึ่งหรือที่สาธารณะแห่งหนึ่งจะมีร้านหนึ่งที่เปิดเป็นร้านหมอดู และตั้งป้ายเป็นหมอดูอิสลาม เรื่องเหล่านี้ผู้นำของเราที่ได้รักษาอนุรักษ์อิสลามความศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาในสังคมก็ต้องมีบทบาทในการต้อต้าน ปราบปราม เรื่องนี้มักเป็นเรื่องที่เริ่มขยายตัวแล้วนะครับ ถ้าหากว่าเป็นหมอดูทั่วไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาสำหรับบรรดามุอ์มินีนเพราะพวกเขารู้ว่าเรื่องเหล่านี้กระทบกับอีหม่านและจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่เมื่อตั้งป้ายว่าเป็นหมอดูอิสลามก็อาจจะเป็นการทำลายอิสลามหรือเป็นการที่จะบิดเบือนหลักการศาสนาอิสลาม เป็นสิ่งอันตรายมากสำหรับอีหม่านของเรา ผมจึงขอฝากพี่น้องผู้มีอำนาจ มีบารมี ผู้มีความสามารถในการปราบปรามเรื่องเหล่านี้

หน้าที่ของเรามิใช่เพียงแต่หลีกเลี่ยงจากปัญหาดังกล่าว แต่หน้าที่ของเราที่ต้องอบรมรักษาลักษณะอิสลามของเราให้ปราศจากจากเรื่องชิริก (การตั้งภาคี) ที่จะกระทบอีหม่านต่างๆ เพื่อให้อีหม่านของเราเป็นอีหม่านที่มั่นคง

เป็นหน้าที่ของเราในเมื่อเห็นพี่น้องของเราชอบไปหาหมอดู ชอบทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะพี่น้องที่ยังติดกับเรื่องการพนัน เล่นหวย ซึ่งชีวิตของเขาก็จะผูกพันกับพวกเลข พวกเบอร์ พวกนี้ก็จะมีข้อเกี่ยวข้องกับพวกหมอดูและจะมีความศรัทธา ความเชื่อในสิ่งต่างๆ ที่มันขัดกับหลักการศาสนาอิสลาม

จงเตาบัตกันเถิด พี่น้องที่ยังติดกับเรื่องเหล่านี้ เตาบัตกันเถิด เลิกกันเถิด เลิกเรื่องที่มันกระทบอีหม่าน กระทบความเป็นมุสลิมความเป็นมุอ์มิน สิ่งที่อันตรายมากต่ออีหม่านของเรา ต่อความเป็นมุสลิมของเรา และเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากนะครับสำหรับมุอ์มินที่ยังมีกิจกรรมเหล่านี้ในชีวิตของเขา มุอ์มินต้องหันห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทบอีหม่านถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตาม

เป็นหน้าที่ของมุอ์มินทุกคน ต้องสำรวจอีหม่านของเขาให้ปราศจากเรื่องเล็กๆ เช่นนี้ แต่ที่จริงแล้วในทัศนะของอิสลามก็ไม่ถือเป็นเรื่องเล็ก ทว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบอีหม่าน ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้มุอ์มินนั้นอาจจะปฏิเสธอัลกุรอานที่ท่านนบีได้รับจากอัลลอฮฺ

พี่น้องครับ เราเชื่ออัลลอฮฺ เชื่อในเดชานุภาพของพระองค์ เชื่อในอนาคตที่พระองค์ทรงกำหนด อย่าหลงเชื่อกับบุคคลที่หลอกลวงพวกเราให้หันห่างจากหลักการศาสนาอิสลาม ให้หันห่างจากอีหม่านที่มั่นคง ฝากไว้กับพี่น้องนะครับ...

วัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ


เรียบเรียงจาก สู่อีมานที่มั่นคง ครั้งที่ 39, ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ผู้เรียบเรียง อบูซัยฟุลลอฮฺ-อุมมุซัยฟุลลอฮ

ดูหมอ...ทำลายอีมาน