เตรียมตัวสู่ 10 วันอันประเสริฐ (ซุลฮิจญะฮฺ)

เตรียมตัวสู่ 10 วันอันประเสริฐ (ซุลฮิจญะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Thu, 23/06/2022 - 14:55
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า “ไม่มีวันใดๆ การกระทำอันดีงามที่อัลลอฮฺทรงโปรดจะถูกกระทำในวันนั้นดีกว่าการกระทำสิ่งดีๆในบรรดาวันนี้(คือสิบวันแรกของซุลฮิจญะฮฺ)”
เศาะฮาบะฮฺเห็นว่าเป็น "วันที่ประเสริฐที่สุดในโลกดุนยานี้"
ความยาว(นาที)
9 นาที
วันที่