1766 ถือศีลอดเดือนรอมฎอนยังไม่ครบ จะถือวันอะเราะฟะฮฺได้หรือไม่