1174 มุสลิมมีวิธีการคุมกำเนิดหรือชะลอการมีบุตร ด้วยวิธีการอะไรบ้างที่ไม่ผิดหลักการ

Submitted by dp6admin on Thu, 28/01/2010 - 23:50

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี


วันที่ตอบ