ปัญหาครอบครัว

สามีภรรยา, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, นะฟะเกาะฮฺ ฯล

การตัดสินความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา
การหย่า, สิทธิของภรรยาในมะฮัร, เฟสบุ๊ก, The Prince of Wales กล่าวชื่นชมอิสลาม
หญิงที่สามีเสียชีวิต, การหย่า