มีลูกสี่คน ผ่าคลอดทั้งหมด ท้องคนที่ห้า หมอแนะนำว่าคลอดแล้วให้ทำหมัน จะทำได้หรือไม่