ครอบครัว/คู่ครอง

รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 7/12/65

อิสลามมายกเลิกความเข้าใจผิดๆของชาวบ้านหลายประการ
-- การบูรณะมัสจิดหะรอม หาใช่การทำความดีที่สุดไม่ ความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺต่างหากที่ดีที่สุด
-- ผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้มีตักวามากที่สุด หาใช่ที่สีผิว เชื้อชาติ -- ท่านนบีพูดตั้งแต่ตอนอยู่มักกะฮฺ…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65

ลูกฝันถึงพ่อที่เสียไปแล้วว่าท่านเดือดร้อนมาก เพราะลูกดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 31/8/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

- มะฮัร (สินสอด)
- การจัดเลี้ยง (วะลีมะฮฺ)

- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา ให้ประนีประนอมก่อน ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อนุญาตให้หย่าร้าง
- มนุษย์อาจมีความตระหนี่ได้ แต่ถ้ามากจนก่อให้เกิดปัญหาแก่คนรอบข้างในด้านศาสนา (เช่น ไม่จ่ายนะฟะเกาะฮฺให้พอเพียง) เป็นความผิด
- การมีภรรยามากกว่าหนึ่ง, ความยุติธรรมในบรรดาภรรยา,…
- การเสนอหลักการศาสนาที่สังคมมองว่าแปลก
- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา อิสลามมีทางออกคือ ประนีประนอมกัน หรือหย่าร้าง
- การประนีประนอมระหว่างสามีภรรยาเพื่อรักษาครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีกว่า
- การนิกาหฺแบบมิสยาร
- ภรรยามากกว่าหนึ่ง
- การหึงหวงระหว่างสามีภรรยา
-…