ครอบครัว/คู่ครอง

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 31/8/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

- มะฮัร (สินสอด)
- การจัดเลี้ยง (วะลีมะฮฺ)

- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา ให้ประนีประนอมก่อน ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อนุญาตให้หย่าร้าง
- มนุษย์อาจมีความตระหนี่ได้ แต่ถ้ามากจนก่อให้เกิดปัญหาแก่คนรอบข้างในด้านศาสนา (เช่น ไม่จ่ายนะฟะเกาะฮฺให้พอเพียง) เป็นความผิด
- การมีภรรยามากกว่าหนึ่ง, ความยุติธรรมในบรรดาภรรยา,…
- การเสนอหลักการศาสนาที่สังคมมองว่าแปลก
- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา อิสลามมีทางออกคือ ประนีประนอมกัน หรือหย่าร้าง
- การประนีประนอมระหว่างสามีภรรยาเพื่อรักษาครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีกว่า
- การนิกาหฺแบบมิสยาร
- ภรรยามากกว่าหนึ่ง
- การหึงหวงระหว่างสามีภรรยา
-…
- สำนวนในอายะฮฺ 126 นี้มีหลายที่ในอัลกุรอาน พูดถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ และจะมาก่อนอายะฮฺที่พูดถึงบทบัญญัติหรือพระบัญชาของอัลลอฮฺ
- 2 อายะฮฺนี้ทบทวนความศรัทธาของเราในการพร้อมน้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "10 วันอันประเสริฐ" 6/7/65

กอฎอกอดัร (อัลเกาะฎออฺวัลเกาะดัร) - การกำหนดของอัลลอฮฺ