1919 เฝ้าคนใกล้เสียชีวิต ควรอ่านกุรอานซูเราะฮฺใด ?

Submitted by dp6admin on Fri, 22/09/2023 - 14:02
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 15/9/66

วันที่ตอบ