ญะนาซะฮฺ

เนื้อหาหมวดที่เกี่ยวกับมัสจิด (เริ่มบาบนี้ หรือตั้งแต่บาบ 33)

บาบ(บท) 41- เราจะเรียก มัสจิดลูกหลาน(ของ)คนๆหนึ่งได้หรือไม่ ? หรือ มัสจิดตระกูล... ?
- ปิดมัสจิดได้หรือไม่
หะดีษ 420 ท่านนบีจัดแข่งม้าในมะดีนะฮฺ ที่มัสจิดบนีสุรัยกฺ
บาบ(บท) 42- การแบ่งทรัพย์สิน…
- คัดค้าน ประกาศสำนักจุฬา ที่ให้ตะยัมมุมบนพลาสติกห่อศพ เพราะไม่ถูกต้อง การตะยัมมุมต้องให้ดินสัมผัสผิว ถ้ากลัวเสี่ยงว่าจะติดโรค ก็ไม่ต้องอาบน้ำ ไม่ต้องตะยัมมุม ซึ่งเป็นทัศนะของอุละมาอฺส่วนมาก
- การตะยัมมุมมัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด(โควิด) ต้องให้ดินสัมผัสผิว ทำบนผ้าหรือพลาสติกห่อศพไม่ได้…
บาบ 8 ตะยัมมุมด้วยการตีดิน 1 ครั้ง
- ตีดินกี่ครั้ง, ลูบหน้าหรือมือก่อน
บาบ 9 หะดีษที่ 15 ท่านนบีให้ตะยัมมุมเพื่อยกหะดัษใหญ่
- การตะยัมมุมมัยยิตที่เสียชีวิตจากโรคระบาด(โควิด) ต้องให้ดินสัมผัสผิว ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องตะยัมมุม ละหมาดได้เลย
- การละหมาดญะนาซะฮฺ…
30- การละหมาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 31- อิสลามที่ดีงามของผู้คน, 32- ศาสนาที่อัลลอฮฺชอบมากกว่า คือศาสนาที่ยั่งยืน (มั่นคง), 33- อีมานเพิ่มและลด, 34- ซะกาตเป็นส่วนหนึ่งของอิสลาม(อีมาน), 35- ตามญะนาซะฮฺเป็นอีมาน
เนื่องจากผู้ที่เดินทางไปทำฮัจญฺนั้น  จะต้องไปร่วมละหมาดฟัรฎู  5 เวลา ณ มัสยิดฮะรอมและมัสยิดอันนะบะวีย์ ดังนั้นหลังจากฟัรฎูของแต่ละเวลา…