การตามญะนาซะฮฺ เป็นอีมาน

การตามญะนาซะฮฺ เป็นอีมาน

Submitted by dp6admin on Fri, 28/04/2023 - 23:15
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
เดินตามญะนาซะฮฺแบบไหน ได้ผลบุญเท่ากับ 2 ภูเขาอุฮุด

ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดตามญะนาซะฮฺมุสลิมด้วยความศรัทธาและหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ และอยู่กับมัยยิตจนละหมาดญะนาซะฮฺให้เขา และตามมัยยิตไปฝังจนกลบเสร็จ เขาก็จะกลับบ้านด้วยผลบุญ 2 กิรัต โดย 1 กิรัตเท่ากับภูเขาอุฮุดลูกหนึ่ง
ผู้ใดที่ละหมาดอย่างเดียว ไม่ได้ตามญะนาซะฮฺไปจนฝัง ก็จะได้ผลบุญ 1 กิรอต"

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 15 (กิตาบุลอีมาน 11,บาบ 30-36)"
http://www.islaminthailand.org/dp8/audio/2017-11-09/6133

ความยาว(นาที)
6 นาที
วันที่