มีซุนนะฮฺหรือแบบอย่างของเศาะฮาบะฮฺหรือไม่ ที่อิมามบอกให้มะอฺมูมจัดแถวในละหมาดญะนาซะฮฺ