1844 ผู้ที่แปลงเพศแล้ว เสียชีวิต ละหมาดญะนาซะฮฺให้เขาได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 16/10/2022 - 22:30
คำถาม
ผู้ชายที่แปลงเพศแล้ว เสียชีวิต ละหมาดญะนาซะฮฺให้เขาได้หรือไม่ https://youtu.be/jx6GvosYnTI
- โกงเงินผู้่อื่น ไม่ควรละหมาดให้ จนกว่าจะชดใช้แล้ว (นบีไม่ละหมาดให้คนที่เป็นหนี้)
- คนที่ฆ่าตัวตาย ละหมาดญะนาซะฮฺให้ได้มั้ย
คำตอบ
วันที่ตอบ