ละหมาดจะนาซะฮฺที่กุโบร์หลังจากฝังศพแล้ว

ละหมาดจะนาซะฮฺที่กุโบร์หลังจากฝังศพแล้ว

Submitted by dp6admin on Tue, 30/01/2024 - 15:22
หัวข้อเรื่อง
อนุญาตให้ละหมาดจะนาซะฮฺที่กุโบร์หลังจากฝังศพแล้ว สำหรับคนที่ยังไม่ได้ละหมาดจะนาซะฮฺให้มัยยิตนั้น จะมาละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้

ความยาว(นาที)
2 นาที
วันที่