การไว้ทุกข์ของสตรีที่สามีเสียชีวิต(อิดดะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Tue, 12/07/2022 - 20:05
สถานที่
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย
ความยาว
76.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

อิดดะฮฺ - การไว้ทุกข์ของสตรีที่สามีเสียชีวิต
เมื่อสามีเสียชีวิตเรื่องแรกที่ภรรยาต้องทำคือ "อดทน"
ซุนนะฮฺให้ผู้มาเยี่ยมเยียนให้เตือนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตให้ ًอดทนและหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺตะอาลาً ทุกสิ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺให้ อัลลอฮฺก็เอากลับไปได้ อย่าหวง อย่าแสดงความเสียใจมากเกินไป
- ผลบุญของผู้ที่อดทน : ท่านนบีเคยสอนเฉพาะมุสลิมะฮฺ ท่านได้ตักเตือนหลายๆเรื่อง และในตอนท้ายท่านได้กล่าาวถึงสตรีที่ลูกเสียชีวิต 3 คนและนางอดทน ลูกที่เสียชีวิตจะเป็นกำแพงป้องกันแม่จากนรก...
- เด็กที่เสียชีวิตเมื่ออายุน้อยๆ (ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ) จะเสมือนแมลงเล็กๆ อยู่ในสวรรค์ก่อน และจะดึงพ่อแม่ให้เข้าสวรรค์ด้วย (พ่อแม่ต้องอดทนเมื่อลูกเสียชีวิต แล้วจะได้รับการตอบแทนที่ดีงาม)
- ที่รักของใครที่เสียชีวิต เมื่อเขาอดทน อัลลอฮฺจะตอบแทนด้วยสวรรค์
- อัลลอฮฺรักใคร จะทดสอบเขา หากเขาพอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะพอใจเขา หากเขาไม่พอใจการกำหนดของอัลลอฮฺ พระองค์ก็ไม่พอใจเขา

อดทน(แม้จะเสียใจมาก) มี 3 ประการคือ 
1- ระงับอารมณ์ไม่ให้มีความรู้สกึที่ผิดหลักการศาสนา เช่น ไม่พอใจการกำหนดของอัลลอฮฺ ฯลฯ
2- ระงับลิ้นไม่ให้พูดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น พูดเหมือนสิ้นหวังในชีวิต ฯลฯ
3- ระงับร่างกายไม่ทำสิ่งผิดหลักการ เช่น ทำบุญคนตาย ทำเต๊นท์บนกุโบร์ ไว้ทุกข์ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ

คนที่อดทนมี 3 ตำแหน่ง
1- อดทน ไม่กล่าวหรือทำสิ่งผิดหลักการศาสนา เสียใจแต่ก็ระงับความรู้สึก เช่นที่ท่านนบีทำเมื่อลูกชายเสียชีวิต (ท่านน้ำตาไหล แต่จะไม่พูดหรือกระทำสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺไม่พอพระทัย)
2- หัวใจของเราพอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺ
3- ชุโกร(ขอบคุณ)ต่ออัลลอฮฺ -- เป็นตำแหน่งสูงที่สุด จะได้รับผลบุญโดยไม่อาจคำนวณนับได้ 

อัลลอฮฺสัญญาว่าจะได้รับ 3 ประการ สำหรับผู้ที่กล่าว "อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮฺรอจิอูน" เมื่อประสบมุซีบะฮฺคือ อัลลอฮฺจะเศาะละวาตเขา (สดุดียกย่องเขา), อัลลอฮฺจะเมตตาเขา, และจะได้อยู่ในทางนำ(ฮิดายะฮฺ)

- ผู้ชายไม่มีการไว้ทุกข์เมื่อภรรยาเสียชีวิต (เสียใจและขอดุอาอฺให้ภรรยา)
- ยืนไว้ทุกข์ได้หรือไม่ ? ไม่ทำกับข้าว 40 วัน ? ติดธงหน้าบ้าน ?
- บิดอะฮฺในการไว้ทุกข์ เช่น เอาแพะมาเชือดปากหลุม ฯลฯ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
WCimage
การไว้ทุกข์ของสตรีที่สามีเสียชีวิต(อิดดะฮฺ)