ดุอาอฺขอฝนและการละหมาดขอฝน

Submitted by dp6admin on Sat, 04/05/2024 - 21:50
หัวข้อเรื่อง
บทดุอาอฺขอฝน 6 บท
- วิธีละหมาดขอฝน เหมือนละหมาดอีด
- ซุนนะฮฺของท่านนบี ﷺ
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ตอนที่ 1 ดุอาอฺบทที่ 1-2

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا – อัลลอฮุมมะ อะฆิษนา, อัลลอฮุมมะ อะฆิษนา, อัลลอฮุมมะ อะฆิษนา
ความหมาย - “โอ้อัลลอฮฺ โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิด”
اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا - อัลลอฮุมมัสกินา 3 ครั้ง
ความหมาย -  “โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานน้ำฝนให้พวกเราด้วยเถิด”
 

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5 ซุนนะฮฺของท่านนบีในการขอฝน การละหมาดขอฝน รูปแบบการละหมาด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
WCimage
ดุอาอฺขอฝนและการละหมาดขอฝน