การรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้าและยามเย็น (บรรยาย mp3)

Submitted by dp6admin on Fri, 06/11/2009 - 11:24
หัวข้อเรื่อง
- ความประเสริฐ ความสำคัญของการกล่าวอัซการยามเช้า-ยามเย็น
- ตัวบทภาษาอาหรับ ความหมาย และความประเสริฐของแต่ละบท
อัลลอฮฺตรัสว่า "ข้าจะอยู่กับบ่าวของข้า ต่อเมื่อบ่าวของข้ารำลึกถึงข้า และต่อเมื่อริมฝีปากของบ่าวของข้าได้กล่าวถึงข้า"
สถานที่
บ้าน ม.ซอลิฮีย์ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
10.80 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

วันนี้เราจะศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านนบี  ให้ความสำคัญคือ ผู้ที่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้ที่มีชีวิต และผู้ที่ไม่ปฏิบัตก็เปรียบเสมือนบุคคลที่ไม่มีชีวิต นั่นก็คือการรำลึก(ซิกรุลลอฮฺ) การสดุดีถึงอัลลอฮฺตะอาลา ท่านนบีถือว่าเป็นอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมาก ท่านได้กล่าวว่า "การวิงวอน(ดุอาอฺ)เป็นอิบาดะฮฺที่แท้จริง"

และท่านนบี  ได้กล่าวว่า "คนทีรำลึกถึงอัลลอฮฺและผู้ทีไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺ ประหนึ่งคนที่มีชีวิตกับคนที่ไม่มีชีวิต" และในหะดีษกุดซียฺ อัลลอฮฺตรัสว่า "ข้าจะอยู่กับบ่าวของข้า ต่อเมื่อบ่าวของข้ารำลึกถึงข้า และต่อเมื่อริมฝีปากของบ่าวของข้าได้กล่าวถึงข้า"

--- ตัวบทภาษาอาหรับ ความหมาย และความประเสริฐของอัซการแต่ละบท ---

บทอัซการยามเช้า(mp3)      คลิปวีดีโอพร้อมความหมาย

บทอัซการยามเย็น(mp3)       คลิปวีดีโอพร้อมความหมาย

หนังสือพับขนาด A5

E-book ขนาด A5 (pdf)

ขนาด A4

 

WCimage
การรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้าและยามเย็น