คุตบะตุนนิกาหฺ

นิกาหฺเป็นการก่อตั้งสถาบันครอบครัว เปรียบเสมือนผลิตชีวิตใหม่ในสังคม ความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ของนิกาหฺมีมากกว่าพิธีที่เราจะเห็นในขณะนี้ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺเรียกว่า อายะฮฺ เป็นมหัศจรรย์ มุอฺญิซาต เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่