การหย่า

หญิงที่สามีเสียชีวิต, การหย่า
การก่อความเสียหายในการคืนดีหลังจากหย่า (ร็อจญฺอะฮฺ, เราะเยาะอฺ), สายรายงานหะดีษ(อะซานีด)ของเชคริฎอ หนังสือญามิอุลอุลูมวัลหิกัม, เศาะฮี้ฮฺอิมามบุคอรียฺ, สายรายงานหะดีษลูกโซ่ด้วยความรัก อัลมุซัลซัลบิลมะฮับบะฮฺ,
- "อัลวะซีละฮฺ" เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์, -
- เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์,
- อย่าเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ (คือคนสุดท้ายที่ออกจากนรก)
- ความสุขในสวนสวรรค์
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ,
- การชะฟาอะฮฺของท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,…