การมาของ อัลมะหฺดี ดัจจาล และนบีอีซา

การมาของ อัลมะหฺดี ดัจจาล และนบีอีซา

Submitted by dp6admin on Sat, 28/10/2023 - 12:56
หัวข้อเรื่อง
เมื่อ #อิมามมะหฺดี มา พ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิม จะเป็นอย่างไร ?
อิมามมะหฺดีมาตอนไหน ?
เราไม่ควรเรียก "อิมามมะหฺดี" ตามความเชื่อของชีอะฮฺที่เชื่อว่าเป็นอิมามที่ 12 ให้เรียก "อัลมะหฺดี หรือมะหฺดี"
#ดุอาอฺ ขอความคุ้มครองให้พ้นจาก #ดัจญาล และ #ฟิตนะฮฺ ต่างๆ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 20/10/66

ความยาว(นาที)
7 นาที
วันที่