ดัจญาล

เมื่อ #อิมามมะหฺดี มา พ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิม จะเป็นอย่างไร ?
อิมามมะหฺดีมาตอนไหน ?
เราไม่ควรเรียก "อิมามมะหฺดี" ตามความเชื่อของชีอะฮฺที่เชื่อว่าเป็นอิมามที่ 12 ให้เรียก "อัลมะหฺดี หรือมะหฺดี"
#ดุอาอฺ ขอความคุ้มครองให้พ้นจาก #ดัจญาล และ #ฟิตนะฮฺ ต่างๆ
การบิดเบือนศาสนาคริสต์,
นิกายอารีโอส(ไม่เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้า),
ซัลมาน อัลฟาริซีย์,
เหตุใดอัลลอฮฺจึงไม่ให้นบีอีซาตาย,
พระเข้ารับอิสลาม, การยกนบีอีซา,
สัญญาณกิยามะฮฺ, การลงมาของมะซีหฺอีซา, ยิวกับมะซีหฺอัดดัจญาล, อัลมะหฺดี,
- นบีอีซาเกิดที่ไหน ?
- ใกล้วันกิยามะฮฺ นบีอีซาจะกลับมา ที่เสาอะซานสีขาวทางตะวัน (เมืองดิมัชกฺ ซีเรีย)
- นบีอีซาจะฆ่าดัจจาล
- อัลมะหฺดีเป็นใคร เชื้อสายของท่าน ชื่อของท่าน
- ประวัติผู้ที่แอบอ้างตนเองอัลมะหฺดี
- อิมามมะหฺดีของชีอะฮฺ

ตะมีม อัดดารี (เศาะฮาบะฮฺ) เคยเดินทางไปเกาะแห่งหนึ่ง ได้พบสัตว์ชนิดหนึ่ง มีแต่ขน เห็นแต่ตาและปาก ไม่เห็นตัว พูดได้ บอกว่า "ฉันคือญัซซาซะฮฺ" พาไปพบชายคนหนึ่งถูกล่ามโซ่อยู่ในถ้ำ…

- ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ ? ทำไมต้องพูดและชี้แจง ?
- ชาวยิวอ้างว่าในเตารอตมีการมอบแผ่นดินระหว่างแม่น้ำไนล์กับยูเฟรติสให้แก่ชาวยิว
- โบสถ์นบีสุไลมานที่ยิวต้องการสร้างเพื่อต้อนรับการลงมาของพระเยซู
- คำพยากรณ์เกี่ยวกับฮัรมาญิดโดน ในไบเบิ้ลและเตารอต, คัมภีร์เก่าและคัมภีร์ใหม่,…
- อธิบายซูเราะตุ้ลกะฮฟ อายะฮฺ 10-15
- 10 อายะฮฺ ป้องกันดัจญาล
- เรื่องของชาวถ้ำ, ชาวถ้ำเป็นใคร
- ความสำคัญของเยาวชน(วัยรุ่น)
คุฏบะฮฺละหมาดกุสูฟ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม #ตายแล้วไปไหน #ดัจญาล
หะดีษ 184 ขณะละหมาดคุซูฟ อัสมาอฺวูบไป เอาน้ำมาเทบนศีรษะ แล้วละหมาด (ไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่) โดยนบีไม่ได้ตำหนิ หรือให้อาบน้ำละหมาดใหม่
นบีเห็นหลายอย่างในละหมาด ที่ท่านไม่เคยเห็น เช่น สวรรค์ นรก,…
ไม่มีอะไรวุ่นวายมากกว่าดัจญาล (ดัจจาล)
มะซีหฺดัจญาลกับยิว เกี่ยวพันกันอย่างไร ?
7.40 สถานที่ เวลา ของดัจจาล ? อยู่กี่วัน ?
ดัจญาลเกิดแล้ว ? - หะดีษญัซซาซะฮฺ (หะดีษของ ตะมีม อัดดารี), อิบนุศ็อยยาด
19.0 ลักษณะของดัจจาล - ผู้ชาย เตี้ย ตัวใหญ่ หัวใหญ่ ตามีตำหนิ ข้างนึงเข…