ท่านนบีอีซาและอัลมะหฺดี

Submitted by dp6admin on Sat, 03/10/2020 - 21:33
หัวข้อเรื่อง
- นบีอีซาเกิดที่ไหน ?
- ใกล้วันกิยามะฮฺ นบีอีซาจะกลับมา ที่เสาอะซานสีขาวทางตะวัน (เมืองดิมัชกฺ ซีเรีย)
- นบีอีซาจะฆ่าดัจจาล
- อัลมะหฺดีเป็นใคร เชื้อสายของท่าน ชื่อของท่าน
- ประวัติผู้ที่แอบอ้างตนเองอัลมะหฺดี
- อิมามมะหฺดีของชีอะฮฺ
สถานที่
ศูนย์ซุนนะฮฺสามอิน
วันที่บรรยาย
ความยาว
61.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
WCimage
ท่านนบีอีซาและอัลมะหฺดี