ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1444 (พ.ศ.2565-66)

Submitted by dp6admin on Thu, 28/07/2022 - 23:02

แถลงการณ์หมายเลข 4401 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลฮฺจจะฮฺ 1443 และ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4402 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1444) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่อียิปต์

ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 จึงเป็นวันที่ 1 เศาะฟัร ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4403 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ศ่อฟัร 1444) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันจันทร์ที่ 26 กันยายน จึงเป็นวันที่ 30 ศ่อฟัร 1444 และ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1444) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่อียิปต์ ตามประกาศของดารุลอิฟตาอฺ ดังนั้น วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1444
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4405 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลอาคิร) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 30 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1444

และ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللهم بلغنا رمضان


 

WCimage
ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1444 (พ.ศ.2565-66)