ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1444 (พ.ศ.2565-66)

Submitted by dp6admin on Thu, 28/07/2022 - 23:02

แถลงการณ์หมายเลข 4401 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลฮฺจจะฮฺ 1443 และ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4402 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1444) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่อียิปต์

ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2565 จึงเป็นวันที่ 1 เศาะฟัร ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4403 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ศ่อฟัร 1444) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันจันทร์ที่ 26 กันยายน จึงเป็นวันที่ 30 ศ่อฟัร 1444 และ วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1444) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่อียิปต์ ตามประกาศของดารุลอิฟตาอฺ ดังนั้น วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1444
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4405 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลอาคิร) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 30 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1444

และ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللهم بلغنا رمضان


แถลงการณ์หมายเลข 4406  ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้น #เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1444
-----------------------------
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอูลา) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 30 เดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1444 และ วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1444
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
اللهم بلغنا رمضان


แถลงการณ์หมายเลข 4407 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะจับ ฮ.ศ.1444
-----------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะจับ ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1444) แล้ว 

ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมาน  ดังนั้น วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะจับ ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
“โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะจับ เดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุสู่เดือนเราะมะฎอนด้วยเถิด” 

ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า  “การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนรอมฎอน คือการถือศีลอด #เดือนของอัลลอฮฺที่ต้องห้าม(อัลมุฮัรรอม)”  *สี่เดือนที่ต้องห้ามนั้นคือ เดือนซุลกะอฺดะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ มุฮัรรอม และ #เราะญับ(มุฎ็อร)

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ  وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .   

 อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ 


แถลงการณ์หมายเลข 4408 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะจับ 1444) แล้ว 

ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ และอีกหลายประเทศ  ดังนั้น วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4409  ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ.1444
-----------------------------
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะมะฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 30 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1444 และ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม เป็นวันที่ 1 เดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
اللهم بلغنا رمضان


แถลงการณ์หมายเลข 4410 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล ฮ.ศ.1444 (อีดิ้ลฟิฏรฺ)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเชาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะมะฎอน 1444) แล้ว 

ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ซาอุดิอาระเบียและกาต้าร์ ดังนั้น วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1444 (ตามทัศนะเดือนสากล)

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ  وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .   

อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4411 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเกี๊ยะดะฮฺ ฮ.ศ.1444
-----------------------------
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะมะฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาวาลาน) แล้ว
ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 30 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1444 และ  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเกี๊ยะดะฮฺ ฮ.ศ.1444
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4412 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1444 (อีดิ้ลอัฎฮา)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนซุลฮิจจะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1444) แล้ว 

ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ซาอุดิอาระเบีย -- ทัศนะเดือนสากล

     ดังนั้น วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 66 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1444
     วันอะเราะฟะฮฺ (วันวุกูฟ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)ตรงกับวันอังคารที่ 27 มิ.ย.66
     และ วันอีดิ้ลอัฎฮา (10 ซุลฮิจญะฮฺ) ตรงกับวันพุธที่ 28 มิ.ย.66

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ  وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .   

อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


 

WCimage
ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1444 (พ.ศ.2565-66)