ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1443 (พ.ศ.2564-65)

Submitted by dp6admin on Sun, 08/08/2021 - 22:00

แถลงการณ์หมายเลข 4301 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1442) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4302 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนศ่อฟัร ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนศ่อฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)  ดังนั้น วันอังคารที่ 7 กันยายน จึงเป็นวันที่ 30 มุฮัรรอม 1443 และ วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 ศ่อฟัร ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)