ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1442 (พ.ศ.2563-64)

Submitted by dp6admin on Thu, 17/09/2020 - 23:27

แถลงการณ์หมายเลข 4201 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ. 1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1441) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4202 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ. 1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1441) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ ดังนั้น วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4203 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือน เราะบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1442) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1442 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4204 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ. 1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1441) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 1 เราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4205 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือน ญุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคิร 1442) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1442 และ วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4206 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1442) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์ (โดยดารุลอิฟตาอฺ)

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1442 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4207 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ ฮ.ศ.1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1442) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1442 และ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4208 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะญํบ 1442) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์

ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
“โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะญับ และเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุเดือนรอมฎอน”


แถลงการณ์หมายเลข 4209 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อมะฎอน ฮ.ศ.1442
___________________
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนร่อมะฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน 1442) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว
ดังนั้น #วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1442
และ #วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อมะฎอน ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
اللهم بلغنا رمضان
โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เราบรรลุสู่เดือนรอมฎอน


แถลงการณ์หมายเลข 4210 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1442
___________________
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาว้าล ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อมะฎอน 1442) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น #วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนร่อมะฎอน ฮ.ศ.1442
และ #วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1442 (วันอีดิ้ลฟิฏรฺ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

#หมายเหตุ : สำหรับข่าวการเห็นจันทร์เสี้ยวที่บางประเทศแถบแอฟริกา ทาง คตจ.ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า #เป็นข่าวสารที่ไม่น่าเชื่อถือ จึงขอยืนยันการประกาศข่าวหิล้าลเดือนเชาว้าลตามเดิม (13.12 น. 12/5/64)


แถลงการณ์หมายเลข 4211 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1442
___________________
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาว้าล 1442) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 30 เดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1442
และ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4212 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ 1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนซุลฮิจญะฮฺประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1442) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย 3- โอมาน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก จอร์แดน ปาเลสไตน์ เยอรมัน อียิปต์ ฯลฯ

อนึ่ง ทางการซาอุดิอาระเบียได้ดูหิล้าลในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค.64 (เนื่องจากทางซาอุดิอาระเบียเข้าเดือนซุลเก๊าะดะฮตามปฏิทิน จึงนับวันเร็วกว่า) และประกาศว่าไม่มีผู้เห็นหิล้าล ดังนั้นวันเสาร์ที่ 10 ก.ค.64 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1442 และวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.64 เป็นวันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ 1442

     ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.64 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1442
     วันอะเราะฟะฮฺ(วันวุกูฟ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)ตรงกับวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.64
     และ วันอีดิ้ลอัฎฮา (10 ซุลฮิจญะฮฺ) ตรงกับวันอังคารที่ 20 ก.ค.64

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


 

WCimage
ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1442 (พ.ศ.2563-64)