ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1441 (พ.ศ.2562-63)

Submitted by dp6admin on Sat, 31/08/2019 - 20:55

แถลงการณ์หมายเลข 4101
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1440) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์
 
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4102
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1440) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว
 
ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441 และ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4103
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441
------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือน เราะบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1441) แล้ว
ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี

ดังนั้น วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
___________________
ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี - https://www.facebook.com/133489330055926/posts/3120537551351074/


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง