ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1441 (พ.ศ.2562-63)

Submitted by dp6admin on Sat, 31/08/2019 - 20:55

แถลงการณ์หมายเลข 4101
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1440) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์
 
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4102
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1440) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว
 
ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441 และ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4103
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441
------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือน เราะบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1441) แล้ว
ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี

ดังนั้น วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
___________________
ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี - https://www.facebook.com/133489330055926/posts/3120537551351074/


แถลงการณ์หมายเลข 4104
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เราบีอุ้ลเอาวัล 1441) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441 และวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4105
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441

-----------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคิร 1441 ) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อียิปต์
 

ดังนั้น วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่  1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4106

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1441) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง