ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1441 (พ.ศ.2562-63)

Submitted by dp6admin on Sat, 31/08/2019 - 20:55

แถลงการณ์หมายเลข 4101
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1440) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์
 
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง