ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1441 (พ.ศ.2562-63)

Submitted by dp6admin on Sat, 31/08/2019 - 20:55

แถลงการณ์หมายเลข 4101
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1440) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์
 
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4102
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1440) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว
 
ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441 และ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4103
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441
------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือน เราะบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1441) แล้ว
ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี

ดังนั้น วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
___________________
ประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี - https://www.facebook.com/133489330055926/posts/3120537551351074/


แถลงการณ์หมายเลข 4104
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เราบีอุ้ลเอาวัล 1441) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1441 และวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4105
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441

-----------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคิร 1441 ) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อียิปต์
 

ดังนั้น วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่  1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4106 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1441) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1441 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4107 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1441) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1441 และ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في رَجَبِ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะญับและเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุสู่เดือนรอมฎอน

- รวมข้อมูลเกี่ยวกับ #เดือนเราะญับ


 

แถลงการณ์หมายเลข 4108 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะญับ 1441) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อียิปต์ (ตามประกาศของดารุลอิฟตาอฺ) และซาอุดิอาระเบีย ดังนั้น วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في رَجَبِ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะญับและเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุสู่เดือนรอมฎอน

- ซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน
- รวมข้อมูลเกี่ยวกับ #เดือนชะอฺบาน


 

แถลงการณ์หมายเลข 4109 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน 1441) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1441 และ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


 

แถลงการณ์หมายเลข 4110 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 รอมฎอน 1441) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่มอริทาเนีย โซมาเลีย และหลายประเทศในแอริกา

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1441 (วันอีดิ้ลฟิฏริ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4111 : ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1441

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1441 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาวาล 1441) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ 

ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 30 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1441 และ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1441

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง