ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1440 (พ.ศ.2561-62)

Submitted by admin on Mon, 10/09/2018 - 04:46

แถลงการณ์หมายเลข 4001
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1440

------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1439) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ
 
ดังนั้น วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1439 และ วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4002
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเศาะฟัรประจำปี ฮ.ศ.1440 ในอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1440) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์และสหรัฐอาหรับอิมีเรตส์ ดังนั้น วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4003
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1440

--------------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร ฮ.ศ.1440)
ผลปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 เดือนเศาะฟัร และวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4004
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1440

--------------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4005
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนญุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1440) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 จึงเป็นวันที่ 30 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1440 และวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4006
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1440) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเป็นวันที่ 30 ญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1440 และ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4007
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะญับ ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1440) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1440 และ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4008
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะญับ 1440) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 เราะญับ ฮ.ศ.1440 และ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4009
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนรอมฎอน 1440
------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน 1440) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย (ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี) ดังนั้น วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่  1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4010
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเชาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 รอมฎอน 1440) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย   ดังนั้น วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1440 ซึ่งเป็นวันอีดิ้ลฟิฏรฺ

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4011
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาวาล 1440) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1440 และ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4012
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ 1440

------------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนซุลฮิจญะฮฺประจำปี ฮ.ศ.1440 ในพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1440) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและซาอุดิอาระเบีย

     ดังนั้น วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1440
     วันอะเราะฟะฮฺ(วันวุกูฟ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
     และวันอีดิ้ลอัฎฮา (10 ซุลฮิจญะฮฺ) ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)