ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1437 (พ.ศ.2558-59)

Submitted by admin on Tue, 13/10/2015 - 23:05

แถลงการณ์หมายเลข 3701

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม 1437
 
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอมอันประเสริฐประจำปี 1437 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1436) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ จากการประกาศของดารุลอิฟตาอฺ จึงขอประกาศว่า วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1437
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
13 ต.ค.58

 

แถลงการณ์หมายเลข 3702
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเดือนเศาะฟัร 1437
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัร ในวันพุธที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายนนี้จึงเป็นวันที่ 30 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1437 และ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1437  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
23.55 น./ 11 พ.ย.58
 

-- มีอะไรในเดือนเศาะฟัร ? --


 
แถลงการณ์หมายเลข 3703
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1437
 

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลประจำปี 1437 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1436) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ จากการประกาศของดารุลอิฟตาอฺ จึงขอประกาศว่า วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1437

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
12 ธ.ค.58
แถลงการณ์หมายเลข 3704
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1437
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ในวันเสาร์ที่ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคมนี้จึงเป็นวันที่ 30 เราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1437 และ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1437  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
9 ม.ค.59

 

แถลงการณ์หมายเลข 3705
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา 1437
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ในวันจันทร์ที่ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)  ดังนั้น วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์นี้จึงเป็นวันที่ 30 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1437 และ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1437  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
8 ก.พ.59
แถลงการณ์หมายเลข 3706
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
 
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺประจำปี 1437 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1437) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ จากการประกาศของดารุลอิฟตาอฺ [ที่มา] จึงขอประกาศว่า วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1437
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
9 มี.ค.59

แถลงการณ์หมายเลข 3707
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ 1437
 
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับประจำปี 1437 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1437) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ จากการประกาศของดารุลอิฟตาอฺ จึงขอประกาศว่า วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1437
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
แถลงการณ์หมายเลข 3708
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน 1437
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ในวันศุกร์ที่ 29 เราะญับ ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)  
ดังนั้น วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคมนี้จึงเป็นวันที่ 30 เราะญับ ฮ.ศ.1437
และ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1437  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
6 พ.ค.59

แถลงการณ์หมายเลข 3709
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนรอมฎอน 1437
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ในวันศุกร์ที่ 29 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559)
ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอินโดนีเซียและหลายแห่งในตะวันออกเฉียงใต้
ดังนั้น วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1436  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
5 มิ.ย.59 / 1 รอมฎอน 1437

 
แถลงการณ์หมายเลข 3710
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1437
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาล ในวันจันทร์ที่ 29 รอมฎอน ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) 
ดังนั้น วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่ 30 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1437
และ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตรงกับวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1437 ซึ่งเป็นวันอีดิ้ลฟิฏรฺ
ขออัลลอฮฺทรงตอบรับการงานในเดือนรอมฎอนของพี่น้องทุกท่าน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
4 ก.ค.59

แถลงการณ์หมายเลข 3711
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ 1437
 
สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ประจำปี 1437 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาวาล 1437) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ จากการประกาศของดารุลอิฟตาอฺ จึงขอประกาศว่า วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1437
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
4 ส.ค.59
 

แถลงการณ์หมายเลข 3712

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ 1437

สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะฮฺ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1437 (ตรงกับวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559) ปรากฏว่าไม่มีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว)ที่ซาอุดิอาระเบีย ดังนั้น วันศุกร์ที่ 2 ก.ย.59 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1437 และ วันเสาร์ที่ 3 ก.ย.59 เป็นวัน 1 ซุลฮิจญะฮฺ 1437

ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย.59 เป็นวันอะรอฟะฮฺ(วันวุกูฟ) และ วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.59 เป็นวันอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับการประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

1 ก.ย.59