ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1438 (พ.ศ.2559-60)

Submitted by admin on Sun, 02/10/2016 - 09:20

แถลงการณ์หมายเลข 3801

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอมอันประเสริฐประจำปี 1438 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1437) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย (ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี) และซาอุดิอาระเบีย ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

1 ต.ค.59

-- ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรออฺ --


แถลงการณ์หมายเลข 3802

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัรประจำปี ฮ.ส.1438 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1438 และวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

30 ต.ค.59
แถลงการณ์หมายเลข 3803

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) 29 พ.ย.59


แถลงการณ์หมายเลข 3804

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอรประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1438 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1438คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

30 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1438 (29 ธ.ค.59)


 

แถลงการณ์หมายเลข 3805

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา 1438

    สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลาประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1438 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

27 ม.ค.60


แถลงการณ์หมายเลข 3806

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศดังนั้น วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1438 และ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

26 ก.พ.60


แถลงการณ์หมายเลข 3807

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวจากดารุลอิฟตาอฺ ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

28 มี.ค.60

--- ความประเสริฐของเดือนเราะญับ ---


แถลงการณ์หมายเลข 3808
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน 1438
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ในวันพุธที่ 29 เราะญับ ฮ.ศ.1438 (ตรงกับวันที่ 26 เมษายนพ.ศ.2560) ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นี้จึงเป็นวันที่ 30 เราะญับ ฮ.ศ.1438 และ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1438 จึงขอรายงานให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
26 เมษายน 2560

 

แถลงการณ์หมายเลข 3809

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนรอมฎอน 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวจากสำนักจุฬาราชมนตรี ดังนั้น วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

26 พ.ค.60

--------

รายงานผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1438

25 พ.ค./ 23 น. - ทางการซาอุดิอาระเบีย ประกาศว่าไม่มีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ในวันที่ 25 พ.ค.60 (ศาลสูงซาอุดี้ ประกาศให้ดูหิล้าลเริ่มเดือนรอมฎอน 2 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 25 และวันศุกร์ 26 พ.ค.60) - เชคริฎอ @ อะฮฺลันรอมฎอน

26 พ.ค./ 2 น. - ศาลสูงซาอุดิอาระเบีย ประกาศว่า วันที่ 25 พ.ค. ไม่มีผู้เห็นหิล้าล ให้ดูหิล้าลอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60 (เอกสารอ้างอิง)

26 พ.ค./ 18.54 - มีข่าวเห็นหิล้าลที่ยะหา กำลังตรวจสอบ

26 พ.ค. / 19.30 - อ.ยูซุฟ ศรีมาลา แจ้งว่า ไม่มีผู้เห็นหิล้าลที่เขาสามมุก จ.ชลบุรี

26 พ.ค. / 19.55 - สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศว่ามีผู้เห็นหิล้าล ดังนั้น 1 รอมฎอน 1438 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 26 พ.ค.60


 

แถลงการณ์หมายเลข 3810

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 รอมฎอน 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวจากสำนักจุฬาราชมนตรี ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1438 (วันอีดิ้ลฟิฏรฺ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

24 มิ.ย.60

รายงานผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1438

19.24 24/6/60 White news · เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา อ.ยะหา จ.ยะลา มีพี่น้องเห็นแล้วน่ะครับ ขณะนี้ผู้ที่พบเห็น ได้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จ.ยะลา เพื่ิอไปรายงานผล รวมถึงพยานอีก 2-4 คน เพื่อสรุปข้อเท็จจริงครับ หากสรุปว่่าเห็นแล้ว ต้องรอการประกาศผล หนังสืิอจากจุฬาราขมนตรีลำดับต่อไปครับ #หนุ่มภาคใต้

19.47 น. สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศว่ามีผู้เห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้นวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.60 จึงเป็นวันอีดิ้ลฟิฏริ


แถลงการณ์หมายเลข 3811

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาวาล 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวจากดารุลอิฟตาอฺแห่งอียิปต์ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

1 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1438 (24 ก.ค.60)


 

ผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)เดือนซุลฮิจญะฮฺ 1438 (วันที่ 21-22 ส.ค.60)

------------------------

21 ส.ค.60- ศาลสูงสุดซาอุดิอาระเบีย ประกาศว่าเนื่องจากเมื่อต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺไม่มีผู้แจ้งเห็นหิล้าล จึงเข้าเดือนซุลเก๊าะดะฮฺตามปฏิทินอุมมุลกุรอดังนั้นจึงให้ดูหิล้าลเริ่มเดือนซุลฮิจญะฮฺ 2 วันคือ วันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60 (29 ซุลเก๊าะดะฮฺ) ถ้าไม่เห็นให้ดูวันอังคารที่ 22 ส.ค.60 อีกวัน

23.14/21 ส.ค.60 : [ข่าวไม่เป็นทางการ] เชคริฎอ - หลายจุดในซาอุดี้ไม่เห็นหิล้าล รอประกาศเป็นทางการจากศาลสูงสุดฯ(ถ้าศาลสูงสุดฯ ประกาศไม่เห็นหิล้าล ให้ดูวันอังคารที่ 22 ส.ค.60 อีกวัน)

23.17/22 ส.ค.60 : เชคริฎอ แจ้งว่ามีผู้เห็นหิล้าลที่ซาอุดิอาระเบีย

ดังนั้นวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 จึงเป็นวันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1438 วันอะเราะฟะฮฺ(วันวุกูฟ)ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค.60 และวันอีดิ้ลอัฎฮาตรงกับวัน 1 กันยายน 2560

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"อัลลอฮุอักบะรุลลอฮุอักบัร (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) ลาอิลาหะอิลลัลลอฮุ วัลลอฮุอักบัร(ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) อัลลอฮุอักบัร(อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) วะลิลลาฮิลฮัมดฺ(การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ)"

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)