ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1439 (พ.ศ.2560-61)

Submitted by admin on Thu, 21/09/2017 - 10:49

แถลงการณ์หมายเลข 3901

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทย แต่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อิรัก [ที่มา]

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

21 ก.ย.60


แถลงการณ์หมายเลข 3902

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัรประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439 และ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3903

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1439 และ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3904

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอรประจำปี ฮ.ศ.1439 ในจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1439) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3905

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1439 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

http://www.islaminthailand.org/dp6/book/6111


แถลงการณ์หมายเลข 3906

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439

          สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1439) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ

          ดังนั้น วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1439 และ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3907

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ 1439

          สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ

          ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1439 และ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

แถลงการณ์หมายเลข 3908

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะญับ 1439) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย ตามการประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ดังนั้น วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3909

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนรอมฎอน 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ดังนั้น วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1439 และวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللهم بلغنا رمضان

 


แถลงการณ์หมายเลข 3910

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 รอมฎอน 1439) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย ตามการประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ดังนั้น วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นวันอีดิ้ลฟิฏรฺ (1 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1439)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)ขออัลลอฮฺทรงตอบรับ (การงานที่เราได้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน) จากพวกเราและพวกท่านแถลงการณ์หมายเลข 3911

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาวาล 1439) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย ตามการประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ดังนั้น วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นวัน 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)เดือนซุลฮิจญะฮฺ 1439 (วันที่ 11 ส.ค.61)

---------------------สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะฮฺ ในวันเสาร์ที่ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1439 (ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561) ปรากฏว่ามีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว)ที่ซาอุดิอาระเบีย ตามการประกาศของศาลสูงสุดฯดังนั้นวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 จึงเป็นวันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1439

วันอะเราะฟะฮฺ(วันวุกูฟ, 9 ซุลฮิจญะฮฺ)ตรงกับวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

และวันอีดิ้ลอัฎฮา (10 ซุลฮิจญะฮฺ) ตรงกับวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ"อัลลอฮุอักบะรุลลอฮุอักบัร (อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) ลาอิลาหะอิลลัลลอฮุ วัลลอฮุอักบัร(ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) อัลลอฮุอักบัร(อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร) วะลิลลาฮิลฮัมดฺ(การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ)"คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)