หิล้าล

แถลงการณ์หมายเลข 4201 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ. 1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)…

แถลงการณ์หมายเลข 4101
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1441

------------------

สืบเนื่องจาก…

แถลงการณ์หมายเลข 4001
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1440

------------------

สืบเนื่องจาก…

สรุปคำตอบ : วันที่จะดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว)ท่านนบีให้คนอาสาเสียสละไปดู เมื่อเห็นแล้วท่านนบีก็แนะนำให้ขอดุอาอฺคือ

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا…