การกำหนดวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดิ้ลอัฎฮา

การกำหนดวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดิ้ลอัฎฮา

Submitted by dp6admin on Wed, 06/07/2022 - 19:18
หัวข้อเรื่อง
การกำหนดวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดิ้ลอัฎฮา
(ทัศนะต่างๆ และแนวทางปฏิบัติ)
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "10 วันอันประเสริฐ" 3/7/65

ความยาว(นาที)
38 นาที