ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1432

Submitted by dp6admin on Fri, 31/12/2010 - 07:40

1- มุฮัรรอม2-เศาะฟัร3- เราะบีอุ้ลเอาวัล4-เราะบีอุลอาคอร, 5-ญุมาดาอัลอูลา6-ญุมาดาอัลอุครอ,7-เราะญับ8-ชะอฺบาน9-รอมฎอน10- เชาวาล11-ซุลเก๊าะอฺดะฮฺ, 12-ซุลฮิจญะฮฺ


  

แถลงการณ์หมายเลข 3201- เดือนมุฮัรรอม

     สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1432 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1431 (ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค.53) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว และมีประกาศจากหลายประเทศว่า วันจันทร์ที่ 6 ธ.ค.นี้ เป็นวันที่ 30 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1431 และวันอังคารที่ 7 ธันวาคมนี้จะเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1432 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
30 ซุลฮิจญะฮฺ 1431
6 ธ.ค.53


 

แถลงการณ์หมายเลข 3202- เดือนเศาะฟัร

     สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1432 เมื่อวันอังคารที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1431 (ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ม.ค.54) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อียิปต์ ดังนั้น วันพุธที่ 5 ม.ค.นี้ เป็นวันที่ 1 เศาะฟัร ฮ.ศ.1432  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
1 เศาะฟัร 1432
5 ม.ค.54


แถลงการณ์เลขที่ 3203 - เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1432

 

สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอบีอุลเอาวัล ฮ.ศ.1432 เมื่อวันพุธที่ 29 เศาะฟัร ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ก.พ.54) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวแต่อย่างใด ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 จึงตรงกับวันที่ 30 เศาะฟัร 1432 และ วันที่ 1 รอบีอุลเอาวัล ฮ.ศ.1432 ตรงกับวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

30 เศาะฟัร 1432

3 ก.พ.54


แถลงการณ์เลขที่ 3204 - เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1432

สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุลอาคอร ฮ.ศ.1432 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มี.ค.54) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวแต่อย่างใด ดังนั้น วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 จึงตรงกับวันที่ 30 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1432 และ วันที่ 1 รอบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1432 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
30 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1432
5 มี.ค.54


แถลงการณ์เลขที่ 3205 - เดือนญุมาดัลอูลา 1432

 

สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1432 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 3 เม.ย.54) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวแต่อย่างใด ดังนั้น วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 จึงตรงกับวันที่ 30 เราะบีอุ้ลอาคอร 1432 และ วันที่ 1 ญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1432 ตรงกับวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
30 เราะบีอุ้ลอาคอร 1432
4 เม.ย.5


แถลงการณ์เลขที่ 3206 - เดือนญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1432

สืบเนื่องจากการประกาศของคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ตามแถลงการณ์เลขที่ 3205 ว่าในวันศุกร์ที่ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 3 เม.ย.54) นั้นไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดาอัลอูลา ดังนั้น วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 จึงตรงกับวันที่ 30 เราะบีอุ้ลอาคอร 1432 ทาง คตจ. ได้นบเดือนญุมาดาอัลอูลาตามประกาศดังกล่าวจนถึงวันอังคารที่ 3 พ.ค.54 (ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ญุมาดาอัลอูลา) แต่ปรากฏว่าทางสถาบันดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์นั้นได้มีแถลงการณ์ว่าเดือนญุมาดาอัลอูลานั้นมีการเห็นหิล้าลในวันที่ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร ดังนั้นการนับเดือนญุมาดาอัลอูลาจะถือวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. เป็นวันที่ 29 ญุมาดาอัลอูลา ซึ่งทางดารุลอิฟตาอฺได้ประกาศในวันดังกล่าวว่าไม่มีการปรากฏหิล้าลของญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ จึงนับวันอังคารที่ 3 พ.ค.54 เป็นวันที่ 30 ญุมาดาอัลอูลา  

ทางคณะกรรมการติดตามจันทร์เสี้ยวแห่งประเทศไทย จึงขอแก้ไขแถลงการณ์ของเดือนญุมาดาอัลอูลาให้เป็นไปตามข้อมูลจากเห็นจันทร์เสี้ยวตามแถลงการณ์ของดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ และเนื่องจากวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. ไม่พบข้อมูลการเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาอัลอาคิเราะฮฺจึงขอประกาศว่าวันพุธที่ 4 พ.ค.54 เป็นวันที่ 1 ของเดือนญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1432

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี
1 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1432
4 พ.ค.54

แถลงการณ์เลขที่ 3207 - เดือนเราะญับ 1432
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ฮ.ศ.1432 เมื่อวันพุธที่ 29 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิ.ย.54) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวแต่อย่างใด ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2554 จึงตรงกับวันที่ 30 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1432 และ วันที่ 1 เราะญับ ฮ.ศ.1432 ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
30 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1432
2 มิ.ย.54

แถลงการณ์หมายเลข 3208- เดือนชะอฺบาน
 
     สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1432 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เราะญับ ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ก.ค.54) หลังเวลามัฆริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อียิปต์ โดยสถาบันดารุลอิฟตาอฺ ดังนั้น วันเสาร์ที่ 2 ก.ค.นี้จึงเป็นวันที่ 1 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1432  ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
1 ชะอฺบาน 1432
2 ก.ค.54

 แถลงการณ์หมายเลข 3209- เดือนรอมฎอน
 
19.27 น.  ผลการดูหิล้าลภายในประเทศไทย - จากข้อมูลเบื้องต้น คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)   ขอแจ้งว่า ไม่มีรายงานการเห็นหิล้าลของเดือนรอมฎอนภายในประเทศไทยเนื่องจากจุดสังเกตหิล้าลส่วนมากพบอุปสรรคเมฆหมอกบังมุมเห็นหิล้าล จึงขอให้พี่น้องติดตามแถลงการณ์ คตจ. ในการเฝ้าดูข้อมูลการติดตามหิล้าลเดือนรอมฎอนในถิ่นต่างๆ ซึ่งจะรายงานให้พี่น้องได้รับทราบต่อไป อินชาอัลลอฮฺ
 
 
 
 
 
 23.30 น. (30 ก.ค.54)

 1.07 น. (31 ก.ค.54)

แถลงการณ์หมายเลข 3209- เดือนรอมฎอน

      จากการติดตามหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1432 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ปรากฏว่า ไม่พบถิ่นใดที่มีการเห็นหิล้าลของเดือนรอมฎอน และสำหรับต่างประเทศนั้นส่วนมากก็ได้ประกาศว่า วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม เป็นวันที่ 30 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1432 จึงไม่มีโอกาสที่จะเห็นหิล้าลของเดือนรอมฎอนในคืนนี้อีกแล้ว ทางคณะกรรมการฯ (คตจ.) จึงขอประกาศว่า วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 เป็นวันที่ 30 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1432 และ  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นวันที่ 1 ของดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1432 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
30 ชะอฺบาน 1432
(31 ก.ค.54)

แถลงการณ์หมายเลข 3210- เดือนเชาวาล
 

จุฬาราชมนตรีประกาศว่ามีการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ดังนั้นวันพรุ่งนี้ (30 สิงหาคม 54) จึงเป็นวันที่ 1 เชาวาล 1432 ทางคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ขอยืนยันตามการประกาศของจุฬาราชมนตรี 

ในโอกาสอีดิ้ลฟิฏรินี้ ขออัลลอฮฺทรงตอบรับการงานจากเราและจากพี่น้องทุกท่านเทอญ

تقبل الله منا ومنكم

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
20.04 น. / 29 ส.ค. 54 
 

แถลงการณ์หมายเลข 3211 - ซุลเก๊าะดะฮฺ 1432
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1432 เมื่อวันอังคารที่ 29 เชาวาล ฮ.ศ.1432 (ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ก.ย.54) หลังเวลามัฆริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวแต่อย่างใด ดังนั้น วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 จึงตรงกับวันที่ 30 เชาวาล 1432 และ วันที่ 1 ซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1432 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 จึงขอประกาศให้ทราบดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
30 เชาวาล 1432
28 ก.ย.54

แถลงการณ์หมายเลข 3212 - ซุลฮิจญะฮฺ 1432

ทางการซาอุดิอาระเบียประกาศว่ามีผู้เห็นจันทร์เสี้ยวหลายแห่ง ดังนั้นวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 54 จึงเป็นวันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ 1432 ดังนั้น วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. เป็นวันวุกูฟ (วันอะเราะฟะฮฺ - 9 ซุลฮิจญะฮฺ)  และวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.เป็นวันอีดิ้ลอัฎฮา (10 ซุลฮิจญะฮฺ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
ริฎอ อะหมัด สมะดี
1 ซุลฮิจญะฮฺ 1432
28 ต.ค.54