ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1431

Submitted by dp6admin on Tue, 22/12/2009 - 12:45

.

 1- มุฮัรรอม, 2-เศาะฟัร, 3- เราะบีอุ้ลเอาวัล, 4-เราะบีอุลอาคิร,5-ญุมาดาอัลอูลา, 6-ญุมาดาอัลอุครอ,7-เราะญับ, 8-ชะอฺบาน, 9-รอมฎอน, 10- เชาวาล, 11-ซุลเก๊าะอฺดะฮฺ, 12-ซุลฮิจญะฮฺ


 

แถลงการณ์หมายเลข 3101- เดือนมุฮัรรอม

     สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1431 เมื่อวันพุธที่ 29 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1430 (ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธ.ค.52) หลังเวลามักริบ ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว และมีประกาศจากหลายประเทศว่า วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.นี้ เป็นวันที่ 30 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1430 และวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคมนี้จะเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1431

ซึ่งมีแถลงการณ์จากสถาบันดารุลอิฟตาอฺ แห่งประเทศอียิปต์ ตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น จึงขอประกาศให้พี่น้องมุสลิมทราบโดยทั่วกัน

 

ริฎอ อะหมัด สมะดี

30 ซุลฮิจญะฮฺ 1430 / 17 ธ.ค.52


แถลงการณ์หมายเลข 3102- เดือนเศาะฟัร

       จากการติดตามข่าวการดูฮิลาล(จันทร์เสี้ยว)ต้นเดือนของเดือนเศาะฟัร ในค่ำของวันศุกร์ที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1431 (ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2553) นั้นปรากฎว่าผลการตรวจสอบการดูฮิลาลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพบว่า มีการประกาศเห็นฮิลาลของเดือนเศาะฟัรประจำปี ฮ.ศ.1431  ดังรายงานจากสถาบันฟัตวาแห่งประเทศอิยิปต์ และสมาคมดาราศาสตร์แห่งเมืองญิดดะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ประกาศว่ามีการเห็นฮิลาลของเดือนเศาะฟัร ในวันและเวลาดังกล่าว ดัง นั้นจึงขอประกาศว่า วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เป็นวันสุดท้ายของเดือนมุฮัรรอม(29) ฮ.ศ.1431 และวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เป็นวันที่ 1 ของเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1431

www.islaminthailand.org

16 ม.ค. 53


แถลงการณ์หมายเลข 3103- เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล

 

          จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลในวันเสาร์ที่ 29 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ก.พ.53 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่พบการเห็นหิล้าลของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล จึงขอประกาศว่า วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ.53 เป็นวันที่ 30 ของเดือนเศาะฟัร 1431 และ วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. เป็นวันที่ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1431

ริฎอ อะหมัด สมะดี

14 ก.พ.53


แถลงการณ์หมายเลข 3104 - เดือนเราะบีอุ้ลอาคิร (เราะบีอุษษานียฺ)

           จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร (อัษษานียฺ)ในวันจันทร์ที่ 29 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มี.ค.53 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่พบการเห็นหิล้าลของเดือนเราะบีอุ้ลอาคิร จึงขอประกาศว่า วันอังคารที่ 16 มี.ค.53 เป็นวันที่ 30 ของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1431 และ วันพุธที่ 17 มี.ค. เป็นวันที่ 1 เราะบีอุ้ลอาคิร (อัษษานียฺ) 1431

 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

30 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1431

16 มี.ค.53

แถลงการณ์หมายเลข 3105 - เดือนญุมาดาอัลอูลา

 

          จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนญุมาดาอัลอูลา ในวันพุธที่ 29 เดือนเราะบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เม.ย.53 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้พบการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ ซึ่งทางสถาบันดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ได้ประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดาอัลอูลาในค่ำคืนของวันพุธที่ 14 เม.ย. และประกาศวันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย.53 เป็นวันที่ 1 ของเดือนญุมาดาอัลอูลา  ดังนั้นคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย(คตจ.) จึงขอประกาศว่าวันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย.53 เป็นวันแรกของเดือนญุมาดาอัลอูลา ฮ.ศ.1431

 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์ เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

1 ญุมาดาอัลอูลา 1431

15 เม.ย.53

 
แถลงการณ์หมายเลข 3106 - เดือนญุมาดาอัลอุครอ          จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนญุมาดาอัลอุครอ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนญุมาดาอัลอูลา ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พ.ค.53 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่พบรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้นคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศ ไทย(คตจ.) จึงขอประกาศว่า วันศุกร์ที่ 14 พ.ค.53 เป็นวันที่ 30 ญุมาดาอัลอูลา และวันเสาร์ที่ 15 พ.ค.53 เป็นวันแรกของเดือนญุมาดาอัลอุครอ ฮ.ศ.1431 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์ เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

30 ญุมาดาอัลอูลา 1431

14 พ.ค.53

 
 แถลงการณ์หมายเลข 3107 - เดือนรอญับ 1431         จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนรอญับ ในวันเสาร์ที่ 29 เดือนญุมาดัลอุครอ ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิ.ย.53 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้พบการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ ซึ่งทางสถาบันดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ได้ประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวของ เดือนรอญับในค่ำคืนของวันเสาร์ที่ 12 เม.ย. และประกาศว่าวันอาิทิตย์ที่ 13 มิ.ย.53 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอญับ          ดังนั้นคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศ ไทย(คตจ.) จึงขอประกาศว่า วันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย.53 เป็นวันที่ 1 เดือนรอญับ ฮ.ศ. 1431


คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

1 รอญับ 1431

13 มิ.ย.53

แถลงการณ์หมายเลข 3108 - เดือนชะอฺบาน 1431

           จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนชะอฺบานในวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ก.ค..53 ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่พบการเห็นหิล้าลของเดือนชะอฺบาน จึงขอประกาศว่า วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.53 เป็นวันที่ 30 ของเดือนเราะญับ 1431 และ วันอังคารที่ 13 ก.ค.53 เป็นวันที่ 1 ชะอฺบาน ปี ฮ.ศ. 1431

 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

30 เราะญับ 1431

12 ก.ค.53แถลงการณ์หมายเลข 3109 - เดือนรอมฎอน 1431

 
มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อินโดนีเซีย วันพุธที่ 11 ส.ค. เป็นวันที่ 1 รอมฎอน 1431

จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนรอมฎอนในวันอังคาร 29 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ส.ค.53 ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้มีการเห็นหิล้าลที่ประเทศอินโดนีเซีย 4 แห่ง ทาง MUI (majlis ulama indonesia) และองค์กรร่วม และสืบเนื่องจากการเห็นหิล้าลนี้ได้ประกาศวันพุธ เป็นวันที่ 1 รอมฎอน (แหล่งข่าว1, แหล่งข่าว 2) ทาง คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย(คตจ.) ได้ตรวจสอบข้อมุลดังกล่าว พบว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จึงขอประกาศว่า วันพุธที่ 11 ส.ค.53 เป็นวันที่ 1 รอมฎอน 1431

วัสสลามุอะลัยกุม

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

21.24 น. 10 ส.ค.53


แถลงการณ์หมายเลข 3110 - เดือนเชาวาล 1431

จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนเชาวาลในวันพุธที่ 29 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ก.ย.53 ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่พบการเห็นหิล้าลของเดือนเชาวาล จึงขอประกาศว่า  วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย.53 เป็นวันที่ 30 รอมฎอน 1431 และ วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.53 เป็นวันแรกของเดือนเชาวาล ฮ.ศ.1431 (คือวันอีดิ้ลฟิฏรฺ)

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

1.07 น., 9 ก.ย.53

----- บันทึกรายงานการติดตามข่าวการดูเดือน ---

17.30 น., 8 ก.ย. - มีรายงานจากองค์กรนะหฺดะตุ้ลอุละมาอฺ อินโดนีเซีย ประกาศผลการดูฮิล้าลเชาวาลจาก20 จุดทั่วประเทศ ปรากฏว่าไม่มีผู้เห็นฮิลาลการเฝ้าติดตามดูฮิลาลของเครือข่าย คตจ.ในประเทศไทย มีแนวโนมว่าจะไม่เห็นฮิลาลเช่นกัน รายละเอียดอยู่ระหว่างการประสานงาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังการประสารงานเป็นที่ชัดเจนแล้ว21.35 น. 8 ก.ย. - สภาฟัตวาแห่งยุโรป, ประเทศลิเบีย และชีอะฮฺที่เลบานอน ซึ่งใช้การคำนวณดาราศาสตร์ ประกาศว่าวันที่ 9 ก.ย.53 เป็นวันอีดิ้ลฟิฏรฺ (ข่าวอัลญะซีเราะฮฺ)มาเลเซียประกาศวันพฤหัสที่ 9 ก.ย. เป็นวันที่ 30 รอมฎอน ตามการคำนวณ

22.55, 8 ก.ย. - พี่น้องจากมหาสารคามแจ้งว่า ท้องฟ้ามืด ไม่เห็นฮิลาล23.20ม 8 ก.ย. - เชคแจ้งว่า ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ ประกาศพรุ่งนี้ (พฤหัสที่ 9 ก.ย.)วันที่ 30 รอมฎอน, ข่าวลือที่ว่าดูไบเห็นหิล้าล ไม่เป็นความจริง1.03 น., 9 ก.ย. - อียิปต์ประเทศอาหรับส่วนมากในตะวันออกกลาง ประกาศไม่เห็นหิล้าล


แถลงการณ์หมายเลข 3111 - เดือนซุลเก๊าะอฺดะฮฺ 1431

 

          จากการติดตามผลการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนซุลเก๊าะอฺดะฮฺ ในวันศุกร์ที่ 29 เดือนเชาวาล ฮ.ศ.1431 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ต.ค.53 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้พบการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งทางสถาบันดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ได้ประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวของ เดือนซุลเก๊าะอฺดะฮฺในค่ำคืนของวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. และประกาศวันเสาร์ที่ 9 ต.ค.53 เป็นวันที่ 1 ของเดือนซุลเก๊าะอฺดะฮฺ  ดังนั้นคณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศ ไทย(คตจ.) จึงขอประกาศว่าวันเสาร์ที่ 9 ต.ค.53 เป็นวันแรกของเดือนซุลเก๊าะอฺดะฮฺ ฮ.ศ.1431

 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์ เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

1 ซุลเก๊าะอฺดะฮฺ 1431

9 ต.ค.53

 แถลงการณ์หมายเลข 3112 - เดือนซุลฮิจญะฮฺ 1431

 

 แถลงการณ์คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ฉบับที่ 1

 

จากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ 1431 ภายในประเทศไทย ไม่พบใครเห็นจันทร์เสี้ยวดังกล่าว อนึ่ง สำนักจุฬาราชมนตรีมีแนวโน้มที่จะรอคอยการประกาศของทางการแห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย

ทาง ดร.อิสมาอีล ลุตฟี ได้มีหนังสือเกี่ยวกับประเด็นการดูจันทร์เสี้ยวเดือนซุลฮิจญะฮฺในประเทศไทย ซึ่งมีความเห็นที่จะต้องให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ นั้น คอยการประกาศในเมืองมักกะฮฺ เพราะเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้นมีข้อเกี่ยวพันกับวันวุกู๊ฟในทุ่งอะเราะฟะฮฺ กระนั้นก็ตาม ทาง คตจ.กำลังเฝ้าดูสถานการณ์การดูหิล้าลทั่วโลก แต่คาดว่าทุกประเทศจะคอยติดตามการประกาศของประเทศซาอุดิอาระเบียเท่านั้น

มีผลใดๆ เกี่ยวกับการเห็นหิล้าลในคืนนี้ ทาง คตจ. จะแจ้งให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกัน อินชาอัลลอฮฺ

 

แถลงการณ์คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ฉบับที่ 2

 

ทางการแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียประกาศ วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. เป็นวันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ ดังนั้นวันวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ จะเป็นวันที่ 15 พ.ย. และวันอีดุ้ลอัฎฮาจะเป็นวันที่ 16 พ.ย. นี้ขอต่ออัลลอฮฺให้หิล้าลเดือนนี้ได้ปรากฏด้วยความจำเริญ ความปลอดภัย ความศรัทธา และความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ให้พวกเราได้ปฏิบัติคุณงามความดีตามบทบัญญัติอัลอิสลาม

 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

ริฎอ อะหมัด สมะดี

1 ซุลฮิจญะฮฺ 1431

7 พ.ย.53