ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1436 (พ.ศ.2557-58)

Submitted by admin on Mon, 27/10/2014 - 18:13
แถลงการณ์หมายเลข 3601
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม 1436

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งปรากฏว่ามีการเห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ที่ซาอุดิอาระเบีย ดังนั้นวันที่ 25 กันยายน 2557 จึงเป็นวันที่ 1 ซุลฮิจญะฮฺ 1435 และวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 จึงเป็นวันที่ 29 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1435 ทาง คตจ. ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอมอันประเสริฐประจำปี 1436 ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) จึงขอประกาศว่า วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมนี้เป็นวันที่ 30 ซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1435 และ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1436

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
23 ต.ค.57
ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรออฺ http://www.islaminthailand.org/dp6/story/85


 
แถลงการณ์หมายเลข 3602
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร 1436
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1435 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (ตรงกับวันที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1436) หลังเวลามัฆริบ  ปรากฏว่ามีประกาศจากดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ ว่ามีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 จึงเป็นวันที่ 1 เศาะฟัร ฮ.ศ.1436  ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
22 พ.ย.57
>>> รวมข้อมูลเกี่ยวกับเดือน #เศาะฟัร  

 
แถลงการณ์หมายเลข 3603
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ในวันอาทิตย์ที่ 29 เศาะฟัร ฮ.ศ.1436 (ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2557) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคมนี้จึงเป็นวันที่ 30 เศาะฟัร ฮ.ศ.1436 และ วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1436  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
21 ธ.ค.57

แถลงการณ์หมายเลข 3604
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1436 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 (ตรงกับวันที่ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1436) หลังเวลามัฆริบ ปรากฏว่ามีประกาศจากดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ ว่ามีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) 
 
ดังนั้น วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 จึงเป็นวันที่ 1 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1436  ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

20 ม.ค.58


แถลงการณ์หมายเลข 3605
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเดือนญุมาดัลอูลา  1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ในวันพุธที่ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1436 (ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์นี้จึงเป็นวันที่ 30 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1436 และ วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1436  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
18 ก.พ.58

แถลงการณ์หมายเลข 3606
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1436 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 (ตรงกับวันที่ 29 ญุมาดัลอุครอ ฮ.ศ.1436) หลังเวลามัฆริบ  ปรากฏว่ามีประกาศจากดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ ว่ามีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ดังนั้น วันเสาร์ที่  21 มีนาคม 2558  จึงเป็นวันที่ 1 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1436  ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
21 มีนาคม 2558

แถลงการณ์หมายเลข 3607
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเดือนเราะญับ 1436
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ในวันเสาร์ที่ 29 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1436 (ตรงกับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2558) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้จึงเป็นวันที่ 30 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1436 และ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1436  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
30 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1436 / 19 เม.ย.58

แถลงการณ์หมายเลข 3608
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน 1436

สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1436 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ตรงกับวันที่ 29 เราะญับ ฮ.ศ.1436) หลังเวลามัฆริบ ปรากฏว่ามีประกาศจากดารุลอิฟตาอฺแห่งประเทศอียิปต์ว่า มีผู้เห็นหิล้าล(จันทร์เสี้ยว) ดังนั้น วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 จึงเป็นวันที่ 1 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1436 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
1 ชะอฺบาน 1436 / 19 พฤษภาคม 2558

แถลงการณ์หมายเลข 3609
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนรอมฎอน 1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอน ในวันอังคารที่ 29 ชะอฺบาน ฮ.ศ.1436 (ตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2558) ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันพุธที่ 17 มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่ 30 ชะอฺบาน 1436 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1436 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (‪#‎คตจ‬.)
23.40 น. 16 มิ.ย.58
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุสู่เดือน‎รอมฎอน‬”

บันทึกการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนรอมฎอน 1436 (วันที่ 16 มิ.ย.58)
20.30 น. ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ไม่มีผู้เห็นฮิล้าล (จันทร์เสี้ยว) Cr: WhiteChannel, WhiteNews
22.45 น. บรูไนและออสเตรเลีย ไม่มีผู้เห็นฮิล้าล  Cr: WhiteNews
23.00 น. มีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าทางซาอุดิอาระเบียไม่มีผู้เห็นฮิล้าล Cr:WhiteChannel

 

แถลงการณ์หมายเลข 3610
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาวาล 1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเชาวาล ฮ.ศ.1436 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (ตรงกับวันที่ 29 รอมฎอน ฮ.ศ.1436) หลังเวลามัฆริบ ปรากฏว่ามีผู้เห็นจันทร์เสี้ยว(ฮิล้าล)ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา และที่ จ.ชลบุรี
ดังนั้น วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 จึงเป็นวันที่ 1 เชาวาล ฮ.ศ.1436 ซึ่งเป็นวันอีดิ้ลฟิฏรฺ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
16 กรกฎาคม 2558

แถลงการณ์หมายเลข 3611
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ  1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ในวันศุกร์ที่ 29 เชาวาล ฮ.ศ.1436 (ตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558) ภายในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว ดังนั้น วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้จึงเป็นวันที่ 30 เชาวาล ฮ.ศ.1436 และ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1436  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
แถลงการณ์หมายเลข 3612
ผลการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ 1436
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะฮฺ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1436 (ตรงกับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558) ศาลสูงสุดซาอุดิอาระเบียได้ประกาศว่าไม่มีผู้เห็นหิล้าล วันจันทร์ที่ 14 ก.ย.58 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436 และ วันอังคารที่ 15 ก.ย.58 เป็นวัน 1 ซุลฮิจญะฮฺ 1436
ดังนั้นวันพุธที่ 23 ก.ย.58 เป็นวันอะรอฟะฮฺ(วันวุกูฟ) และและวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.58 เป็นวันอีดิ้ลอัฎฮา
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)