ใครคือ ชาวสวรรค์ - ชาวนรก ?

ใครคือ ชาวสวรรค์ - ชาวนรก ?

Submitted by dp6admin on Sat, 19/11/2022 - 10:38
หัวข้อเรื่อง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “อยากรู้มั้ยชาวสวรรค์คือใคร?”
“คนที่อ่อนแอมาก แสดงท่าว่าอ่อนแอ” “เมื่อเขาสาบานขอต่ออัลลอฮฺ(ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง) อัลลอฮฺจะให้เขา”

“อยากรู้มั้ยชาวนรกเป็นอย่างไร ?” "คือคนยโส ตอแหล ดูถูกคนอื่น "

ท่านนบีกล่าวว่า “สำหรับชาวสวรรค์นั้นคือ คนอ่อนแอ แสดงความอ่อนแอ, ผมยุ่ง, เสื้อสองชิ้น, หากเขาสาบานขอต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จะให้แน่นอน”
“สำหรับชาวนรกนั้นคือ คนที่ลามก พูดจาไม่ไพเราะ, แสดงความแข็งแกร่ง(แต่ตนเองอ่อนแอ), สะสมทรัพย์, ตระหนี่ต่อภารกิจในสังคม, พรรคพวกเยอะ”

- ลักษณะของคนที่อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺ

ส่วนหนึ่งจากการอธิบายหะดีษ "ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 185 (หะดีษที่ 35/7)" โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
8 นาที
วันที่