คลิปสั้น

บิล้าลได้เอาไม้เท้า(อะนะซะฮฺ) ปักตรงที่นบีจะละหมาด (เป็นซุตเราะฮฺ)
#ซุตเราะฮฺ ต้องสูงแค่ไหน ? (อย่างต่ำ 2 คืบ)
#เสา กั้นระหว่างศ็อฟ ละหมาดใช้ได้หรือไม่ ? (ใช้ได้)
ซุตเราะฮฺของอิมาม คือซุตเราะฮฺของมะอฺมูมด้วย มะอฺมูมไม่ต้องตั้งซุตเราะฮฺแล้ว
- อายะฮฺนี้มีบทเรียนสำคัญสำหรับคนที่มีทรัพย์สิน อย่าใช้จ่ายไปในหนทางที่ขัดขวางศาสนา #บทเรียนสำหรับผู้ที่มีทรัพย์สิน
- #คิดบัญชีทุกวัน ทรัพย์สิน เวลา กำลังกาย เราหมดไปกับอะไร เพื่อศาสนามากน้อยแค่ไหน

หะดีษ 35/5-3 จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน
“ท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยากันและกัน อย่าแย่งผลประโยชน์กัน อย่าโกรธกัน อย่าหันหลังให้แก่กัน อย่าซื้อขายโดยหักหลังซึ่งกันและกัน(ตัดหน้า) จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน..."
“ท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยากันและกัน อย่าแย่งผลประโยชน์กัน อย่าโกรธกัน อย่าหันหลังให้แก่กัน อย่าซื้อขายโดยหักหลังซึ่งกันและกัน(ตัดหน้า) จงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺอย่างเป็นพี่น้องกัน..."
- “ห้ามพี่น้องมุสลิม(คนหนึ่ง)ตัดหน้าคนอื่นในเรื่องการซื้อขาย และ #ห้ามตัดหน้ากันในเรื่องขอคู่ครอง”…
นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
อบุดดัรดาอฺ - ศาสนาของท่านอาจจะพลิกในชั่วโมงเดียว ตย. อับดุลลอฮฺ อัลเกาะศีมียฺ, เยาวชนที่ชอบทดสอบความรู้ของอุละมาอฺและชอบทดลองเรียนกับผู้รู้ในแนวที่ไม่ถูกต้อง