คลิปสั้น

คือ ตัวเราเอง, คนใกล้ชิด, ชัยฏอน, ไสยศาสตร์, ความชั่วทั้งหลาย ฯลฯ
อัลกุรอานเป็นอาวุธสำหรับป้องกันและสู้กับศัตรู ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
ชัยฏอนจะสร้างอุปสรรคในการอ่าน, ทำความเข้าใจอัลกุรอาน และการนำกุรอานมาใช้

- วัฒนธรรมการให้เกียรติผู้น้อย(เยาวชน) ให้เกียรติผู้รู้
ผู้ที่มีความสมถะต่อดุนยา :
- อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ (ตาบิอีน, รุ่นหลังจากเศาะฮาบะฮฺ) นบีพูดถึงในหะดีษว่ามาจากเยเมน เป็นผู้ที่กตัญญูต่อแม่มากที่สุด ถ้าพวกท่านเจอเขา จงให้เขาขอดุอาอฺให้ อัลลอฮฺจะตอบรับ, ท่านนบีไม่เคยเจอ ไม่รู้จักเขา, เป็นคนมีชื่อเสียง แต่ชอบเก็บตัว ยากจน สมถะ, ตาบิอีน…