คลิปสั้น

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธา จนกว่าจะชอบให้พี่น้องได้ประสบความดี เฉกเช่นที่ตนเองชอบประสบ" (ไม่อิจฉา)
ฮิดายะฮฺ(ทางนำ) 2 ประเภท - อิรชาด เตาฟีก
- #มุสลิมขาดอำนาจ การศึกษา คุณภาพ
อำนาจหายไป เพราะเราขาดเอกภาพ อำนาจจะคืนมา ด้วยการเป็นเอกภาพในประชาชาติ
การศึกษาจะคืนมา ด้วยการใช้เวลาให้คุ้มค่า เราต้องใช้เวลาในการเพิ่มความรู้ทุกศาสตร์ในชีวิตของเรา
คุณภาพขาดไป เพราะขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง
-…
เข้ารับอิสลามเพราะดนตรี ตย. ชาวสเปนคนหนึ่ง, ชัยคฺ ยูซุฟ เอสเตท
อย่าดูถูกใคร, เราล่ะมีประโยชน์อะไรกับอิสลามบ้าง ?