คลิปสั้น

บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของพวกเขาไป อัลลอฮ์ก็จะทรงนำมาซึ่งพวกหนึ่ง ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์ "เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อบรรดามุอฺมิน ไว้เกียรติแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา" พวกเขาจะเสียสละและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ (5:54)

ซัยดฺ อัลค็อยรฺ เศาะฮาบะฮฺที่เดินทางมาหาท่านนบีที่มะดีนะฮฺ และได้เข้ารับอิสลาม แล้วเสียชีวิตก่อนจะกลับถึงบ้าน
นบีกล่าวถึงซัยดฺว่า "ทำน้อย แต่ได้ผลบุญมหาศาล"
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- มีมาตรฐานอย่างไร ?
- เหตุการณ์ที่ #กาซ่า #ปาเลสไตน์ เราควรวางตัวอย่างไร ? เป็นมิตรหรือต่อต้าน ?
- บททดสอบของประชาชา่ติ
- อัลบะรออฺ(ตัดข้อผูกพัน)อย่างไร ? กลุ่มบิดอะฮฺ อิควาน ตัดมั้ย ?
- หะมาส(ฮามาส) พาคนไปตาย ?
อัลลอฮฺบอกว่าจงละหมาด อัลลอฮฺก็อยากเห็นเราอยู่ในหมู่ผู้ละหมาด
แต่เราไม่ปรากฏกับคนที่ละหมาด
อัลลอฮฺบอกว่าจงซะกาต แต่เราไม่ปรากฏกับคนที่ซะกาด
อัลลอฮฺสั่งให้ญิฮาด แต่เราไม่ปรากฏคนที่ญิฮาด
การที่ไม่อยู่กับหมู่ชนที่ปฏิบัติตามบัญชาอัลลอฮฺเนี่ยเป็นข้อครหา
สลัฟจึงบอกว่า…
การเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการอิสลาม ไม่ใช่การเปลี่ยนจุดยืน
ท่านนบีกล่าวว่า จะมียุคหนึ่ง ผู้คนจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการหลอกลวง(ค็อดดะอาต) คนพูดจริงจะถูกมองเป็นคนโกหก คนโกหกจะได้รับการสรรเสริญว่าเป็นคนพูดจริง คนซื่อสัตย์จะถูกมองเป็นคนทรยศ และคนทรยศจะถูกสรรเสริญว่ามีความสัจจริง และ อัรรุวัยบิเฎาะฮฺ จะออกมาพูดในช่วงเวลานี้"
เศาะฮาบะฮฺถามว่า : "…
เศาะฮาบะฮฺตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีกันอย่างแข็งขัน เช่น
- **อบูอัยยูบ อัลอันซอรี อยู่ในตระกูลบนุนนัจจาร (ตระกูลเดียวกับมารดาท่านนบี) ออกร่วมรบกับนบีทุกสงคราม หลังนบีเสียชีวิต ก็ยังเข้าร่วมทุกสงคราม (ยกเว้นครั้งนึง ที่ไม่พอใจแม่ทัพ จึงไม่เข้าร่วม ท่านก็รู้สึกเสียใจ) จนกระทั่งอายุร้อยกว่าปี…
เรื่องเล็กน้อย อาจจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงสังคมก็ได้