คลิปสั้น

"อัลวะซีละฮฺ" - สื่อที่จะนำเราให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ
"อัลวะซีละฮฺ" - ตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์(ตำแหน่งสูงสุดในอัลฟิรเดาส์) ที่ท่านนบีหวังว่าท่านจะได้รับ และให้เราขอดุอาอฺให้ท่านในดุอาอฺหลังอะซาน เราไม่ควรละเมิดในการขอดุอาอฺตำแหน่งนี้ แนะนำให้เราขอดุอาอฺให้ได้เข้าฟิรเดาส์,…
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เศาะฮาบะฮฺที่ใส่ใจในการรายงาน ท่องจำ เผยแพร่หะดีษของท่านนบี, อะฮฺลุซซุฟฟะฮฺ
อบูฮุร็อยเราะฮฺ (อับดุรเราะหฺมาน อิบนุศ็อครฺ อัดเดาซียฺ) -รายงานหะดีษมากที่สุด อยู่กับท่านนบี 3 ปี รายงานหะดีษประมาณ 5000 บท
ลูกฝันถึงพ่อที่เสียไปแล้วว่าท่านเดือดร้อนมาก เพราะลูกดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65
-- ดุอาอฺของนักไสยศาสตร์ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ --
"7:126 โอ้พระเจ้าของเราโปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย”
1. ขอทางนำ (ฮิดายะฮฺ)
2. ขอความอดทน
3. ขอให้ตายในฐานะมุสลิม

- อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน - แท้จริงเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ (และจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอน ก็ต้องเตรียมคำตอบ)
ทำให้ดีในส่วนที่เหลือ แล้วอัลลอฮฺจะอภัยให้ในส่วนที่ผ่านมา
- ผู้ใดที่เดินทาง 60 ปีแล้ว แน่นอน จุดหมายของเขาใกล้เหลือเกิน
ทุกวันที่ผ่านไป เสมือนการเดินทาง เราทุกคนกำลังเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ

หะดีษ 85 อัลฮัรญฺคืออะไร
"(สัญญาณกิยามะฮฺคือ) ความรู้จะถูกยึดไป ความโง่เขลาจะปรากฏพร้อมความวุ่นวาย และฮัรญุุจะปรากฏอย่างกว้างขวาง"
ท่านนบีถูกถามว่า "อัลฮัรญุคืออะไร ?"
ท่านนบีทำมือ...
เศาะฮาบะฮฺกล่าวว่า ท่านนบีหมายถึงว่า การเข่นฆ่าอย่างกว้างขวาง…
- คุณค่าของความรู้, ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์
อิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัล ถูกถามถึงอาจารย์ของท่าน (อิมามชาฟิอี) ท่านตอบว่า "ท่านเปรียบเสมือนสุขภาพสำหรับผู้คน และเสมือนดวงอาทิตย์สำหรับดุนยานี้"
- การยึดความรู้ เป็นสัญญาณกิยามะฮฺ
"ความรู้สึก" เป็นพลัง อย่าเปลืองพลังกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ทำงานต่อไป !!!
- อย่าปะปนระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
6:36 แท้จริง ที่ตอบรับนั้น เพียงบรรดาผู้ที่ฟังเท่านั้น และบรรดาผู้ที่ตายนั้น อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพ และพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังพระองค์