คลิปสั้น

เศาะฮาบะฮฺที่เป็นอิมามเมื่ออายุ 6 ปี
ท่องกุรอานได้มากที่สุดในหมู่บ้าน
ดุอาอฺที่นบีขอให้ท่านมีความรู้ศาสนาคือ "อัลลอฮุมมะ ฟักกิฮฺฮุฟิดดีน วะอัลลิมฮุตตะอฺวีล"
มารยาทในการศึกษาหาความรู้ของท่าน, ความถ่อมตน
เรารักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ (ไม่ละเมิด)
อัลลอฮฺจึงรักษาเรา
หากเราประสบวิกฤติ แล้วเรากลัว กลัวมนุษย์ กลัวคนนู้นคนนี้ กลัวอำนาจ หรือสิ่งต่างๆในดุนยา หรือเราเกิดความเศร้าจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาหนี้สิน ความกดดันในสังคม ถูกใส่ร้ายป้ายสี ฯลฯ เราไม่รู้จะพ้นจากวิกฤตนี้ยังไง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นทางออกของเรา ให้กล่าวดุอาอฺบทนี้ 
35:32 และเราได้ให้คัมภีร์ เป็นมรดกสืบทอดมา แก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรา
บางคนในหมู่พวกเขาเป็น (1) ผู้อธรรมแก่ตัวเอง
(2) และบางคนในหมู่พวกแป็นผู้เดินสายกลาง
(3) และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุดหน้าในการทำความดีทั้งหลาย ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ…
7:25 พระองค์ตรัสว่า ในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตาย และจากแผ่นดินนั้นและพวกเจ้าจะถูกออกมาอีก
สิ่งที่ทำลายความสุข ตีความ 2 ความหมาย คือ #ความตาย และ #มะละกุ้ลเมาต์ (มะละอิกะฮฺแห่งความตาย) - ท่านนบีให้พูดถึงบ่อยๆ
(أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت)…
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "มนุษย์มี 360 ชิ้นกระดูก หรือมี 36 หมวด(ข้อ)กระดูก จำเป็นต่อกระดูกทุกข้อต้องทำ #เศาะดะเกาะฮฺ (#บริจาค)เป็นการขอบคุณ"

มีผู้กล่าว(ถาม)ว่า "แล้วคนที่ไม่มีเงินทำเศาะดะเกาะฮฺล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "…
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ‎﴿٢١﴾
76:21 และพระเจ้าของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง (ซูเราะฮฺ อัลอินซาน)