คลิปสั้น

"อดทน" หรือ "ขอบคุณ" สำคัญกว่ากัน ?
คนที่มีตักวามากกว่า สำคัญที่สุด
คนจน จะอดทนหรือขอบคุณ, คนรวยล่ะ ?
ท่านนบีกล่าวว่า "กิจการขอมุอฺมินนั้นดีเสมอ เมื่อถูกทดสอบด้วยความดี เขาจะขอบคุณ เมื่อถูกทดสอบด้วยความเลว เขาจะอดทน"
นะศีหะฮฺ : เตรียมตัวสำหรับ 10 วันแรกซุลฮิจญะฮฺ
โดย #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ส่วนหนึ่งจาก "กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 01"