คลิปสั้น

ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูล, ดำรงการละหมาด, ถือศีลอดเดือนร่อมะฎอน เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺจะต้องมอบให้เขา (คือ) เข้าสรรค์
ถึงแม้ว่าเขาจะอพยพในหนทางของอัลลอฮฺหรือจะพำนักอยู่ในแผ่นดินเกิดของเขาก็ตาม"
เศาฮาบะฮฺถามว่า "โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ให้เราไปแจ้งข่าว(…
คนที่อยู่ในสวรรค์ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ แสดงว่าในโลกนี้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
โลกนี้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเท่าไหร่ โลกหน้าก็จะใกล้ชิดเท่านั้น
2 อย่างที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ คือ อัลกุรอานและอิบาดะฮฺ
เป็นไปไม่ได้ คนที่ห่างไกลจากอัลลอฮฺในโลกนี้ แล้วโลกหน้าจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
- ให้ซะกาตได้ไหม ?
- 8 จำพวกที่มีสิทธิรับซะกาต
เกาะบีเศาะฮฺ (เศาะฮาบะฮฺ) กล่าวว่า "ฉันได้แบกภาระหนึ่ง ฉันได้ไปหาท่านนบี ﷺ และขอความช่วยเหลือ ท่านนบีบอกให้ฉันรอ จนกระทั่งซะกาตถูกส่งมา
เราอาจจะแบกภาระนี้แทนท่านทั้งหมดหรือจะช่วยเหลือบางส่วน
ท่านนบีได้ให้คำสั่งสอนแก่เกาะบีเซาะฮฺที่มีค่ามาก...
#กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บัญญัติให้อิมามรณรงค์ขอดุอาอฺในการละหมาดทุกวักตู(ถ้าทำได้) หรือเลือกบางวักตูก็ได้ โดยการกุนูตก่อนหรือหลังรุกัวอฺในร็อกอะฮฺสุดท้าย…
ความรู้สึกของท่านนบี เมื่อดะฮฺวะฮฺ เรียกร้องให้ผู้คนรับศาสนา รับทางนำ แต่เขากลับปฏิเสธ
กุรอานไม่ได้เป็นคู่มือที่จะให้เราทำดีทำชั่วอย่างเดียวนะ
ไม่ เปลี่ยนนิสัยด้วย และส่วนนึงของนิสัยที่เราต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งนี่ก็คือ นิสัยของผู้ศรัทธาและก็นิสัยของมุนาฟิก
ต้องศึกษาในกุรอานเนี่ย พวกมุตตะกีนลักษณะเค้ายังไง มุอฺมินีนลักษณะเค้ายังไง แต่ในกุรอานก็จะมี…
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ลักษณะ #มุนาฟิก 3 ประการ - ใช้ให้ทำชั่ว, ห้ามปรามความดี, ตระหนี่ในหนทางของอัลลอฮฺ