เขาต้องการจะฆ่ามุสลิม...

เขาต้องการจะฆ่ามุสลิม...

Submitted by dp6admin on Wed, 07/02/2024 - 12:24
หัวข้อเรื่อง
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
Richard McKinney เข้ารับอิสลาม
I Wanted To Kill Muslims — Now I Am One | AJ+

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27) | 3/1/66 #เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง