คลิปสั้น

สำนวนขออภัยโทษ (#อิสติฆฟาร)
บ่าวที่ทำบาป แล้วเตาบัตต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺให้อภัยแล้วเขาก็กลับไปทำบาปอีก เตาบัตอีก ซ้ำๆแบบนี้ อัลลอฮฺก็ยังคงให้อภัย
ทำไมบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้ง ? บางคนอ่านแล้วซาบซึ้ง ได้ความรู้ ได้ประโยชน์มากมาย ?
เศาะฮาบะฮฺเปลี่ยนแปลงด้วยอัลกุรอาน เราอ่านกุรอานแล้วเราเปลี่ยนแปลงมั้ย ?
ความรู้ที่มีประโยชน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เราชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺเกลียดหรือเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮฺชอบ
ซึ่งเกิดจากการที่เราให้น้ำหนักกับหะวานัฟซู(อารมณ์ใฝ่ต่ำ)มากกว่าความรักต่ออัลลอฮฺ
อะกีดะฮฺเข้มแข็ง ทำให้ภาคปฏิบัติดี
ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ไม่มี "บิสมิลลาฮิรเราะหฺมานิรเราะฮีม" ตอนต้นซูเราะฮฺ
- การรวบรวมและเรียงลำดับซูเราะฮฺในอัลกุรอาน
- โสเภณีที่ให้น้ำแก่สุนัข แล้วอัลลอฮฺขอบคุณและอภัยโทษให้แก่นาง
- ความเมตตาต่อทุกชีวิต เป็นผลบุญ (ยกเว้นสัตว์อันตราย)
1- อัตเตาบะฮ การกลับตัวของ ศฮบ 3 ท่านที่มีพฤติกรรมเหมือน #มุนาฟิก แล้วอัลลอฮฺรับการเตาบัตของพวกเขา
2- บะรออะฮ
3 - อิบนุอับบาสเรียก อัลฟาฎิฮะฮฺ (แฉ) الفاضحة
4 - อัลมุบะอฺษิเราะฮฺ (วงแตก) المبعثرة ทำให้มุนาฟิกวงแตกหลังแอบซุบซิบวางแผน แล้วอัลลอฮฺมาแฉ
- อิสลามให้ความสำคัญกับ "ความเจ็บป่วย" อย่างไร
- ปรับมุมมองและทัศนคติเมื่อเราประสบกับบทดสอบทุกชนิด
13:28 “บรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ
พึงทราบเถิด! ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮเท่านั้นทำให้จิตใจสงบ