คลิปสั้น

- อัลวะซีละฮฺ - ตำแหน่งพิเศษในสวรรค์ นบีหวังว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าน นบีให้เราขอดุอาอฺให้ท่านนบีได้ตำแหน่งวะซีละฮฺ ใครขอดุอาอฺให้นบี ท่านนบีจะชะฟาอะฮฺให้เขา -- ดุอาอฺหลังอะซาน
- ชะฟาอะฮฺ - การยกโทษในวันกิยามะฮฺ
บนีอิสรออีลหนีออกจากอียิปต์ เดินทางไปยังปาเลสไตน์
5:21 "โอ้ประชาชาติของฉัน ! จงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ ที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกท่านเถิด และจงอย่าหันหลังของพวกท่านกลับ เพราะจะทำให้พวกท่านกลับกลายเป็นผู้ขาดทุน"
5:22 พวกเขา(#บนีอิสรออีล)กล่าวว่า "โอ้มูซา…
ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูล, ดำรงการละหมาด, ถือศีลอดเดือนร่อมะฎอน เป็นสิทธิที่อัลลอฮฺจะต้องมอบให้เขา (คือ) เข้าสรรค์
ถึงแม้ว่าเขาจะอพยพในหนทางของอัลลอฮฺหรือจะพำนักอยู่ในแผ่นดินเกิดของเขาก็ตาม"
เศาฮาบะฮฺถามว่า "โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ให้เราไปแจ้งข่าว(…
คนที่อยู่ในสวรรค์ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ แสดงว่าในโลกนี้เขาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
โลกนี้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺเท่าไหร่ โลกหน้าก็จะใกล้ชิดเท่านั้น
2 อย่างที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ คือ อัลกุรอานและอิบาดะฮฺ
เป็นไปไม่ได้ คนที่ห่างไกลจากอัลลอฮฺในโลกนี้ แล้วโลกหน้าจะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ
- ให้ซะกาตได้ไหม ?
- 8 จำพวกที่มีสิทธิรับซะกาต
เกาะบีเศาะฮฺ (เศาะฮาบะฮฺ) กล่าวว่า "ฉันได้แบกภาระหนึ่ง ฉันได้ไปหาท่านนบี ﷺ และขอความช่วยเหลือ ท่านนบีบอกให้ฉันรอ จนกระทั่งซะกาตถูกส่งมา
เราอาจจะแบกภาระนี้แทนท่านทั้งหมดหรือจะช่วยเหลือบางส่วน
ท่านนบีได้ให้คำสั่งสอนแก่เกาะบีเซาะฮฺที่มีค่ามาก...
#กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บัญญัติให้อิมามรณรงค์ขอดุอาอฺในการละหมาดทุกวักตู(ถ้าทำได้) หรือเลือกบางวักตูก็ได้ โดยการกุนูตก่อนหรือหลังรุกัวอฺในร็อกอะฮฺสุดท้าย…
ความรู้สึกของท่านนบี เมื่อดะฮฺวะฮฺ เรียกร้องให้ผู้คนรับศาสนา รับทางนำ แต่เขากลับปฏิเสธ