คลิปสั้น

หะดีษ 41
นบีบอกว่า "ถ้าบ่าวของอัลลอฮฺได้รับอิสลามแล้ว และอิสลามของเขาดีงาม (คือสมบูรณ์, ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง) ความผิดในอดีต อัลลอฮฺจะลบล้างให้ทั้งหมด ภายหลังจากนั้น(เมื่อได้รับอิสลามแแล้ว ถ้าทำความดีความชั่ว) ก็จะมีกติกาที่ยุติธรรม คือทำดีนับเป็นสิบถึงเจ็ดร้อยคะแนน…
4 เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อปลดตัวเองจาก "#มุนาฟิก"คือ
1- ตาบู (กลับตัว)
2- อัศละฮู (ปรับปรุงแก้ไข)
3- วะอฺตะศิมู (ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ)
4- อัคละซูดีนะฮุมลิลลาฮฺ (มอบหมายอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเท่านั้น)

ที่มาของการทำแหวนที่มีตราประทับของท่านนบี ﷺ เพื่อเป็นตราประทับในจดหมายที่ส่งไปเชิญชวนกลุ่มชนต่างๆให้เข้ารับอิสลาม

จาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอิลมฺ 7"
-- มารยาทการนั่งในวงประชุม(ฮัลเกาะฮฺ)
หะดีษ 66 สามคนที่มามัจญฺลิสให้ความรู้
คนหนึ่งเห็นที่ว่างด้านใน เขาก็เข้าไปนั่ง เขาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็คุ้มครองเขา,
คนที่สอง นั่งด้านหลัง เพราะเขาอายไม่กล้าเข้าไปนั่งด้านใน อัลลอฮฺก็อายเขาที่จะไม่ตอบแทน(…
1- รักษาสภาพความเป็นผู้ศรัทธา (ห่างไกลสิ่งหะรอม)
2- ทบทวนบ่อยๆ
- มะฮัร (สินสอด)
- การจัดเลี้ยง (วะลีมะฮฺ)

"ความรู้คือรัศมีของอัลลอฮฺ และรัศมีของอัลลอฮฺจะไม่ให้แก่คนที่ฝ่าฝืนพระองค์"
شَكَوتُ إِلى وَكيعٍ سوءَ حِفظي
فَأَرشَدَني إِلى تَركِ المَعاصي
وَأَخبَرَني بِأَنَّ العِلمَ نورٌ
وَنورُ اللَهِ لا يُهدى لِعاصي
อิมามชาฟิอี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ