คลิปสั้น

ป้องกันฟิตนะฮฺด้วย กิตาบุลลอฮฺ อิบาดะฮฺ และญะมาอะฮฺ
การป้องกันตัวจากฟิตนะฮฺด้วย 3 วิธี
1- อยู่ร่วมกับอัลกุรอาน - ทำความรู้จัก ใกล้ชิดกับอัลกุรอาน
...พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสารและมีประโยคนึง ที่พระเจ้านั้นได้เรียกบ่าวของพระองค์ว่า "#ยาอิบาดีย์ - โอ้บ่าวของฉัน"
...…
การศรัทธาต่อกฎกำหนดสภาวการณ์(อัลกอฎออฺวัลกอดัร)
7:30 พวกหนึ่งพระองค์ทรงแนะนำให้(ให้ทางนำ)
และอีกพวกหนึ่งสมควรแก่พวกเขาแล้วซึ่งการหลงผิด
อย่าดูถูกใคร
ให้พิจารณาตัวเอง
ฉันมีประโยชน์อะไร สำหรับตัวฉัน ?
ฉันมีประโยชน์อะไรเพื่ออัลลอฮฺ เพื่อศาสนา ?
ฉันมีประโยชน์อะไรเพื่อสังคม เพื่อประชาชาติ ?
ฉันมีประโยชน์อะไร ?
มีคำตอบหรือยัง ? ถ้าไมมีก็อย่าสิ้นหวัง
แต่คำถามนี้ต้องกดดันตัวเรา…
"พระเจ้าผู้ทรงเมตตา"
- ลักษณะมุนาฟิก ไม่มีอารมณ์ร่วมกับจะมาอะฮฺ ไม่ร่วมยินดี ไม่ร่วมเสียใจ
- บทเรียนสำหรับผู้ศรัทธา อย่าทำนิสัยแบบมุนาฟิก
-- เลื่อมใสต่อกัน คือ ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความดี เห็นใจเมื่อประสบความไม่ดี
- ปรับหัวใจอย่างไร
- นิสัยบางอย่าง เรามักโยนให้เป็นนิสัยของบางเพศ เช่น อิจฉา…
9:55 ดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขา และอย่าให้ลูก ๆ ของพวกเขาเป็นที่พึงใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮฺทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตแห่งโลกนี้ และที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไป ขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น
ใครที่อัลลอฮฺให้ตายในสภาพผู้ปฏิเสธ ?
-…
- อาบน้ำใบพุทราที่อ่านกุรอาน 5 ต้น
- ระยะเวลาในการรักษา
- อ่าน-ฟัง ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ
- ทานน้ำมันฮับบะตุซเซาดาอฺ+มะกอก
- การไล่ญินที่ถูกต้อง
การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (#ตะวักกุ้ล) ต้องมีความเชื่อสำคัญใน 2 พระนามของอัลลอฮฺ
อัลกุดเราะฮฺ และ อัลฮิกมะฮฺ
อิลฮาม - การดลใจจากอัลลอฮฺ