คลิปสั้น

1- ประเมินเวลาและภารกิจของแต่ละคนในแต่ละวัน เช่น บางคนอ่านอัลกุรอ่านได้วันละหลายๆหน้า แต่บางคนไม่สะดวกอ่านหลายหน้า

2- เลือกการงานที่เราถนัดและชอบทำ เพื่อให้เราทำได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ แม้จะเล็กน้อยก็ตาม เช่น ถนัดละหมาด ก็เน้นละหมาด , ถนัดอ่านกุรอ่าน ฟังบรรยาย ถนัดบริจาค…
:: 3 มาตรการตายตัว ::
1- เพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง ศึกษาและรักษาเรื่องความรู้ ข้อมูล ความประเสริฐของการงานที่ดี เพิ่มการศึกษา เช่นฟังบรรยาย อ่านหนังสือ สอบถามผู้รู้-เพื่อน ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียให้มีประโยชน์
2- หาเพื่อนดีๆ ที่ชวนกันทำดี เป็นการเพิ่มกิจกรรมดีๆแบบไม่รู้สึกตัว…
กินอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยไฟ มีซุนนะฮฺให้อาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่ ?
#น้ำละหมาด #เสียน้ำละหมาด
จาก "กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54)"
(ขอดุอาอฺให้กาฟิรที่มีชีวิตได้ไหม ?)
เป็นดุอาอฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
2:183 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นได้ถูกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง (ตักวา)

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
#ภารกิจสำคัญ คือ ขอต่ออัลลอฮฺ
ขอ #ดุอาอฺ อย่างไรให้อัลลอฮฺตอบรับ
- สถานที่ที่ดุอาอฺมุสตะจาบ
- มารยาททั่วไปเช่น หันหน้าทางกิบลัต มีน้ำละหมาด มีกลิ่นหอม
- แสวงหาเวลาดุอาอฺมุสตะจาบ(อัลลอฮฺตอบรับ)ในเดือนรอมฎอน เช่น เวลาก่อนละศีลอด,…