คลิปสั้น

- ชาวฮอลแลนด์ที่ทำหนัง #ดูหมิ่นท่านนบี แต่สุดท้ายเข้ารับอิสลาม เพราะการประท้วงใหญ่ทั่วโลก
#Arnoud van Doorn
คุณธรรม...ไม่เคยสูญหาย
อัลลอฮฺจะประทับตราหัวใจ ผู้ที่ตั้งใจไม่ละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)
ประตูฟิตนะฮฺคืออุมัรนี่เอง หลังจากอุมัรเสียชีวิต ฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย (สมัยอบูบักร อุมัร ปกครองด้วยความเข้มแข็ง แต่ท่านอุษมานมีความเมตตาสงสาร)