คลิปสั้น

5:49 "แล้วถ้าหากพวกเขาผินหลังให้ ก็พึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเพียงประสงค์จะให้ประสบแก่พวกเขาซึ่งบางส่วนแห่งโทษของพวกเขา เท่านั้น และแท้จริง จำนวนมากมายในหมู่มนุษย์นั้นเป็นผู้ละเมิด"

- ดุอาอฺที่นบีสอน -
"وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنا في دِينِنَا"
สิ่งสำคัญคือ "อดทน" ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้เราได้อยู่ในสภาพที่พระองคฺพอพระทัยตลอด คืออดทนหนักแน่น ขอดุอาอฺให้เราเมื่อพบกับบททดสอบ อย่าให้เราเสียสติและเสียอีมานไปด้วย ขอให้เราทุกคน ไม่ว่าจะยากลำบากหรือสุขสบาย ก็อยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัย -- รายการซิกรุลลอฮฺ 17/5/66
ทำอย่างไรให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ? = ทำอย่างไรให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮฺ ?

"และบรรดาชาวยิว และชาวคริสต์ได้กล่าวว่า พวกเราคือบุตรของอัลลอฮ์ และเป็นที่รักใคร่ของพระองค์ จงกล่าวเถิด (มุฮัดมัด) แล้วไฉนเล่าพระองค์จึงทรงลงโทษพวกท่าน เนื่องด้วยความผิดทั้งหลายของพวกท่าน…
นบีบอกว่า "ฉันกับวันกิยามะฮฺถูกส่งมา เสมือนสองนิ้วนี้" นิ้วชี้กับนิ้วกลาง
มุสลิมกับการเลือกตั้ง
01 ต้องเลือก ด้วยอุดมการณ์
02 ไม่เจอคนถูกใจ ไม่เลือกดีกว่ามั้ย
03 เลือกเพราะผู้นำชุมชนแนะนำ ได้มั้ย
04 เลือกอยู่แล้ว แล้วเค้าให้เงิน รับได้มั้ย
05 มุสลิมใช้เกณฑ์เลือกยังไงดี1/2
06 มุสลิมมีเกณฑ์เลือกยังไง 2/2
08…
- อิสลามจะไปถึงทุกพื้นที่
- ใกล้วันกิยามะฮฺ เจว็ดจะกลับมา
"ฉันกับวันกิยามะฮฺถูกส่งมาเสมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลาง" (ใกล้มากแล้ว)
7:205 และเจ้า (มุฮัมมัด) จงรำลึกถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและยำเกรง และโดยไม่ออกเสียงดัง ทั้งในเวลาเช้าและเย็น และจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ที่เผอเรอ
- มารยาทในการขอดุอาอฺ
1- รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างนอบน้อมถ่อมตน
2- ใช้เสียงเบา
3- ทำอย่างสม่ำเสมอ
ข้อควรระวังในการตามผู้รู้
- การเชื่อฟังผู้นำหรือผู้รู้ด้วยเหตุผลของตัวบทหลักฐานที่ได้อ้างถึงนั้นไม่มีปัญหา แต่การเชื่อฟังโดยไม่มีตัวบทหลักฐานเลย หรือตามผู้รู้ทั้งๆที่เรารู้ว่ามีหลักฐานอื่นที่ถูกต้องกว่า
- การปกป้องมัซฮับ สถาบัน องค์กร อาจารย์ของตน
- ตามผู้รู้และต้องคิด…
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
เดินตามญะนาซะฮฺแบบไหน ได้ผลบุญเท่ากับ 2 ภูเขาอุฮุด

ท่านนบีกล่าวว่า "ผู้ใดตามญะนาซะฮฺมุสลิมด้วยความศรัทธาและหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ และอยู่กับมัยยิตจนละหมาดญะนาซะฮฺให้เขา และตามมัยยิตไปฝังจนกลบเสร็จ เขาก็จะกลับบ้านด้วยผลบุญ 2 กิรัต โดย 1…