คลิปสั้น

ฮิดายะฮฺ(ทางนำ) 2 ประเภท - อิรชาด เตาฟีก
- #มุสลิมขาดอำนาจ การศึกษา คุณภาพ
อำนาจหายไป เพราะเราขาดเอกภาพ อำนาจจะคืนมา ด้วยการเป็นเอกภาพในประชาชาติ
การศึกษาจะคืนมา ด้วยการใช้เวลาให้คุ้มค่า เราต้องใช้เวลาในการเพิ่มความรู้ทุกศาสตร์ในชีวิตของเรา
คุณภาพขาดไป เพราะขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ถูกต้อง
-…
เข้ารับอิสลามเพราะดนตรี ตย. ชาวสเปนคนหนึ่ง, ชัยคฺ ยูซุฟ เอสเตท
อย่าดูถูกใคร, เราล่ะมีประโยชน์อะไรกับอิสลามบ้าง ?
บทเรียนจาก #บนีอิสรออีล #บททดสอบในด้านศาสนา
- ความฝันที่เป็นฮิดายะฮฺจากอัลลอฮฺ
- ความฝันของซะอดฺ อิบนุอบีวักกอศ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ
ดุอาอฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ