การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ผูกพันกับ 2 พระนาม

การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ผูกพันกับ 2 พระนาม

Submitted by dp6admin on Tue, 29/08/2023 - 16:04
หัวข้อเรื่อง
การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (#ตะวักกุ้ล) ต้องมีความเชื่อสำคัญใน 2 พระนามของอัลลอฮฺ
อัลกุดเราะฮฺ และ อัลฮิกมะฮฺ

จาก "#ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 33 (อายะฮฺ 49-51) | 18/7/66"

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่