ตะวักกุล(มอบหมาย)

การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (#ตะวักกุ้ล) ต้องมีความเชื่อสำคัญใน 2 พระนามของอัลลอฮฺ
อัลกุดเราะฮฺ และ อัลฮิกมะฮฺ
"นบีเตรียมทุกปัจจัย เสมือนว่าจะไม่พึ่งพาอัลลอฮฺ
และท่านมอบหมายต่ออัลลอฮฺ เสมือนว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลย"
- การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ตะวักกุ้ล) ที่แท้จริง เป็นที่สุดของอีมาน
- บททดสอบสำคัญของประชาติอิสลาม
- อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ - การเป็นมิตรและศัตรูที่แท้จริง
- คุณสมบัติของความเป็นมุสลิม ในสถานการณ์สงคราม หรือภาวะวิกฤต
- อายะฮฺนี้เริ่มพูดถึงศัตรูจริง กองทัพใหญ่เป็นแสนครั้งแรก…
ดุอาอฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ที่ท่านนบีอิบรอฮีมขอและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ

الحديث التاسع والأربعون  หะดีษที่ 49

عَنْ عُمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لَو أَنَّكُم تَوكَّلُون على اللهِ حَقَّ…

การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (อัตตะวักกุ้ล), "การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการได้ริสกี",